TU Delft Beeldbank
Home · About · Disclaimer ·

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 1194 found. Next | Sort by date

1 GRONDTEKENING van de STAD GORINCHEM.
image 1750 - 1800    
Keywords: stadsplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

2 GOUDA
image 1695 - 1700    
Keywords: stadsplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

3 LEIDEN
image 1742    
Keywords: stadsplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

4 Grondtekening der Stad GOUDA.
image 1744    
Keywords: stadsplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

5 Binnenhof en omgeving
image 1885 - 1910    
Keywords: stadsplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

6 KAART DER STAD LEIDEN. [4 bladen]
image 1870    
Keywords: stadsplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

7 GOEREE
image 1634    
Keywords: stadsplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

8 SCHOONHOVEN.
image 1649    
Keywords: stadsplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

9 Caerte Ontwerp ende Betredinge vande Coers en Loop vande beeck Comende benoorden Den Haegen Tot Inde viver
image 1885 - 1910    
Keywords: stadsplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

10 Die Hage zoo als die was Ao. 1249
image 1885 - 1910    
Keywords: buitenplaats- of kasteelgezicht
[JP2] [Abstract]

1

11 LA VILLE DE DELFT
image 1790 - 1810    
Keywords: stadsplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

12 PLAN VAN UITBREIDING VAN DE Gemeente 's-Gravenhage, SCHAAL 1:10,000.
image 1903    
Keywords: stadsplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

13 KAART DER STAD LEIDEN. [4 bladen]
image 1870    
Keywords: stadsplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

14 Grond tekening van 'S GRAVENHAGE
image 1746    
Keywords: stadsplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

15 DORDRECHT
image 1648    
Keywords: stadsplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

16 'S-GRAVENHAGE Uitbreiding der Gemeente van den aanvang der XIIIde tot het einde der XIXde eeuw
image ca. 1893    
Keywords: stadsplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

17 ONT[WERP] van het aanteleggen VILLA-PARK op de terreinen der Hollandsch-Belgische Bouwgrond-Maatschappij [aan den] nieuwen Badhuisweg te Scheveningen.
image 1875 - 1890    
Keywords: stadsplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

18 Plan eener Uitbreiding van 's Gravenhage.
image ca. 1880    
Keywords: stadsplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

19 AENWYSINGE VAN S'HAGE, ALS DIE WAS ANNO 1570.
image 1875 - 1925    
Keywords: stadsplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

20 PLATTE GROND DER GEMEENTE ROTTERDAM. [8 van 9 bladen]
image 1886    
Keywords: stadsplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 1194 found. Next | Sort by date