TU Delft Beeldbank
Home · About · Disclaimer ·

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 5 of 5 found. | Sort by date

1 DEZELVE ILLUMINATIE: Van de West-zyde te zien.
image 1747    
Keywords: tijdelijk bouwwerk
[JP2] [Abstract]

1

2 VERBEELDINGE van het GEVAART voor de ILLUMINATIE en het VUURWERK door ... BARON VAN REISCHACH ... den 19 January 1746 in 's Hage gegeven
image 1747    
Keywords: tijdelijk bouwwerk
[JP2] [Abstract]

1

3 PLATTE GROND EN GEZIGT VAN HET PRAGTIG GEBOUW Opgeregt in de Hof-Vyver in 's Gravenhage Benevens de schikking van het HEERLYK VUURWERK ... Afgestooken den 13 Juny 1749
image 1749    
Keywords: tijdelijk bouwwerk
[JP2] [Abstract]

1

4 AFBEELDINGE VAN HET VUURWERK, door Anthoni de Groot, Courantier van 's Gravenhage, den XV October M.DCC.XLV. ... op de Groote Bierkade …
image 1747    
Keywords: tijdelijk bouwwerk
[JP2] [Abstract]

1

5 AFBEELDINGE VAN DE ILLUMINATIE VAN HET VUURWERK ... ter gelegenheid van de VERKIEZING en KROONING van zyne Rooms Keizerlyke Maj. FRANCISCUS I, den 19 January 1746, in den Vyver in 's Hage gegeven. Van de Oost-zyde op de Korte Vyverberg te zien.
image 1747    
Keywords: tijdelijk bouwwerk
[JP2] [Abstract]

1

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 5 of 5 found. | Sort by date