TU Delft Beeldbank
Home · About · Disclaimer ·

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 357 found. Next | Sort by date

1 JAARSVELD, van de Overzyde der Lek te zien. 1750.
image 1745 - 1774    
Keywords: dorpsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

2 De Markt, het Stadhuis, de S. Joris Kerk en Koorenbeurs te AMERSFOORT.
image 1738 - 1772    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

3 VOORPOORT der ABDYE LEEUWENHORST.
image 1745 - 1774    
Keywords: abdij- of kloostergezicht
[JP2] [Abstract]

1

4 Het Slot KRAYSTEIN in de Heerlykheid BURG. 1743.
image 1745 - 1774    
Keywords: buitenplaats- of kasteelgezicht
[JP2] [Abstract]

1

5 ADMIRALITEITS HUIS te MEDENBLIK. 1726.
image 1745 - 1774    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

6 DE NIEUWE HAL.
image 1760 - 1767    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

7 De RIDDER-HOFSTAD LOENDERSLOOT.
image 1745 - 1774    
Keywords: buitenplaats- of kasteelgezicht
[JP2] [Abstract]

1

8 't PRINSEN HOF te MEDENBLIK. 1726.
image 1745 - 1774    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

9 STADHUIS en KERK te STEENBERGEN.
image 1745 - 1774    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

10 De OOSTKERK te MIDDELBURG.
image 1738 - 1772    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

11 BOELINGER - OF OTTERS - CHOOR, in de Nieuwe Kerke.
image 1760 - 1767    
Keywords: gebouwinterieur
[JP2] [Abstract]

1

12 De MALIEBAAN te UTRECHT.
image 1745 - 1774    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

13 Het HUIS de NESS van eene andere zyde.
image 1745 - 1757    
Keywords: buitenplaats- of kasteelgezicht
[JP2] [Abstract]

1

14 GEZIGT LANGS HET ROKIN OP DE NIEUWE-ZYDS-KAPEL EN BEURS.
image 1760 - 1767    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

15 't HUIS te RHOON. 1740.
image 1745 - 1774    
Keywords: buitenplaats- of kasteelgezicht
[JP2] [Abstract]

1

16 De RIDDER-HOFSTAD NEDERHORST.
image 1773 - 1774    
Keywords: buitenplaats- of kasteelgezicht
[JP2] [Abstract]

1

17 MOLEN POORT te NYMEGEN van buiten. 1732
image 1745 - 1774    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

18 HEEZE POORT te NYMEGEN van buiten.
image 1745 - 1774    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

19 T' DORP OVESANT.
image 1786 - 1791    
Keywords: dorpsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

20 KRAAN POORT van binnen. 1732
image 1745 - 1774    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 357 found. Next | Sort by date