TU Delft Beeldbank
Home · About · Disclaimer ·

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 46 found. Next | Sort by date

1 DE GRONDT KAART VAN DE OUDE STADT LEYDEN
image 1712    
Keywords: stadsplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

2 LUGDUNUM BATAVORUM.
image 1712    
Keywords: stadsplattegrond · stadsprofiel
[JP2] [Abstract]

1

3 La Fontaine et la Poissonnerie.
image 1700 - 1750    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

4 GRONDT vande tweede ende principaalste verdiepingh van SWANENBURCH.
image 1715    
Keywords: gebouwplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

5 STAND van de ACHTER-ZYDE, van DE SAEL VAN ORANGE, Tegen 't Suyden
image 1715    
Keywords: gebouwexterieur
[JP2] [Abstract]

1

6 La grande Eglise Valonne.
image 1700 - 1750    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

7 Het Voor-aensien van VREDEN-BURCH, ...
image 1715    
Keywords: gebouwexterieur
[JP2] [Abstract]

1

8 Oost en West doorgesneden STAND van het STADT-HUYS VAN MAASTRICHT.
image 1715    
Keywords: gebouwdoorsnede
[JP2] [Abstract]

1

9 GROND, vande onderste, ofte eerste verdieping, van DE SAEL VAN ORANGE, zynde van Steen gewulft.
image 1715    
Keywords: gebouwplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

10 GROND vande derde verdieping van DE SAEL VAN ORANGE.
image 1715    
Keywords: gebouwplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

11 SWANENBURCH. Gemeenlants Huys van Rynlant Gelegen tussen Haerlem ende Amsterdam.
image 1715    
Keywords: gebouwplattegrond · dorpsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

12 GROEN CABINET, welcker twee staen inden Hoff, van DE SAEL VAN ORANGE.
image 1715    
Keywords: gebouwplattegrond · gebouwexterieur
[JP2] [Abstract]

1

13 Doorgesneden STANT van SWANENBURCH.
image 1715    
Keywords: gebouwdoorsnede
[JP2] [Abstract]

1

14 GRONDT vande eerste verdieping van SWANENBURCH.
image 1715    
Keywords: gebouwplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

15 POORT, en BRUGGE, aen 't Voorste incomen van DE SAEL VAN ORANGE.
image 1715    
Keywords: gebouwexterieur
[JP2] [Abstract]

1

16 STAND van de VOOR-ZYDE van het STADT-HUYS VAN MAASTRICHT, tegen het Westen [Stadhuis]
image 1715    
Keywords: gebouwexterieur
[JP2] [Abstract]

1

17 La Halle aux Sayettes.
image 1712    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

18 La Maison de Ville.
image 1712    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

19 GROND van de vierde verdiepingh ofte de Solder, van het STADT-HUYS VAN MAASTRICHT, met vertoonigh van Gooten, Nokken ende de Kap.
image 1715    
Keywords: gebouwplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

20 ALGEMEENE GROND van DE SAEL VAN ORANGE, met haere omstaende Timmeragie. Hoven. Plantagie. etc.
image 1715    
Keywords: buitenplaats- of kasteelplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 46 found. Next | Sort by date