TU Delft Beeldbank
Home · About · Disclaimer ·

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 51 found. Next | Sort by date

1 ALCKMAER
image 1632    
Keywords: stadsplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

2 Plattegrond nieuwbouwplan Alkmaar
image
Architect: Architectengemeenschap van den Broek en Bakema
Keywords: Stedenbouwkunde · plattegrond
[JP2]

1

3 Gesigt van het Hof te Petten, van ouds het Hof van Sonoy.
image 1743    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

4 Gesigt van de Geest Poort. - Gesigt van de Vriesse Poort.
image 1736    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

5 Tekening nieuwbouwplan Alkmaar
image
Architect: Architectengemeenschap van den Broek en Bakema
[JP2]

1

6 HET KASTEEL TORENBURCHT.
image 1883 - 1884    
Keywords: buitenplaats- of kasteelgezicht
[JP2] [Abstract]

1

7 Situatietekening Alkmaar
image
[JP2]

1

8 Situatietekening Alkmaar
image
Keywords: plattegronden · situatietekeningen
[JP2] [Abstract]

1

9 Plattegrond
image
[JP2]

1

10 Locatie
image
[JP2] [Abstract]

1

11 Afbeelding van 't beleg der Stad Alkmaer in 't Jaar 1573.
image 1747    
Keywords: historieprent
[JP2] [Abstract]

1

12 HET BELEG VAN ALKMAAR in 't Jaar 1573.
image 1725    
Keywords: historieprent
[JP2] [Abstract]

1

13 ALCMAER
image 1648    
Keywords: stadsplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

14 ALKMAAR
image 1744    
Keywords: stadsplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

15 Alcmaer vermaert, leyt wel bewaert ... Anno 1597
image 1747    
Keywords: stadsplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

16 Grondtekening van de stad ALKMAAR
image 1823    
Keywords: stadsplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

17 ALCMAER
image 1648    
Keywords: stadsplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

18 Alle de Voornaamste Gesigten van de Stadt ALCKMAAR, geleegen in WEST-VRIESLAND.
image 1736 - 1743    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

19 ALKMAAR.
image 1862    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

20 DE BOOMPOORT VAN BUITEN.
image 1850    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 51 found. Next | Sort by date