TU Delft Beeldbank
Home · About · Disclaimer ·

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 26 found. Next | Sort by date

1 GRONDTEKENING van de STAD GORINCHEM.
image 1750 - 1800    
Keywords: stadsplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

2 De Stad GORINCHEM, verbeterd door J.M. Martini.
image 1744    
Keywords: stadsplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

3 Stat Goringhem.
image 1885 - 1910    
Keywords: vestingplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

4 Gorinchem Ao. 1553 in hare ommuring
image 1885 - 1910    
Keywords: stadsplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

5 GORCHUM.
image 1695 - 1700    
Keywords: stadsplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

6 Gorchum
image 1648    
Keywords: stadsplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

7 Gorkum. Naar een oude teekening.
image 1875 - 1925    
Keywords: stadsplattegrond · vogelvluchtperspectief
[JP2] [Abstract]

1

8 GORCUM
image 1634    
Keywords: stadsplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

9 GEZICHT OP DE STAD GORINCHEM. - DE STAD GORINCHEM VAN DE WATERPOORT TE ZIEN.
image 1786 - 1791    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

10 Het STADHUIS, WAAG en VLEESCH-HAL, te GORINCHEM.
image 1755    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

11 GORKUM. - t VEER by GORKUM
image 1720 - 1725    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

12 GORICUM, NOBILE HOLLANDIAE OPPIDUM.
image 1572    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

13 LE DES EMBARQVEMENT DE LA REYNE A GORCOM.
image 1639    
Keywords: historieprent
[JP2] [Abstract]

1

14 't STADHUIS te GORINCHEM 1732.
image 1745 - 1774    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

15 te GORKUM aan de Wal
image 1725    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

16 GEZICHT VAN DE OMKRUIJING VAN HET IJS, OP EN TEGEN DE BORSTWERING AGTER DE RUNMOLEN TE GORINCHEM, DEN 20 n. FEBRUARIJ 1799.
image 1800 - 1850    
Keywords: historieprent
[JP2] [Abstract]

1

17 SINT JANS- of GROOTE KERK tot GORINCHEM.
image 1755    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

18 te GORKUM aan de Wal
image 1725    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

19 De Stad GORINCHEM, verbeterd door J.M. Martini.
image 1744    
Keywords: stadsplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

20 GORINCHEM. VAN DEN KORENMOLEN BEOOSTEN DE DALEMPOORT TE ZIEN.
image 1858    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 26 found. Next | Sort by date