TU Delft Beeldbank
Home · About · Disclaimer ·

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 84 found. Next | Sort by date

1 HET VOORMALIGE ARMEN WEESHUIS. (WERKHUIS BIJ DE NOORDPOORT.)
image 1861    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

2 Gezigt van het MOLENWATER te MIDDELBURG, van agter de Oude Weesschool te zien.
image 1738 - 1772    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

3 HET MOLENWATER.
image 1861    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

4 Uitbreiding van het stadhuis van Middelburg
image 1700 - 1750    
Keywords: gebouwexterieur
[JP2] [Abstract]

1

5 ENGELSE KERK EN SIMPELHUYS tot MIDDELBURGH. - 'S GRAVEN-STEEN of GEVANGEN-HUYS tot MIDDELBURGH - 'T RASP en SPINHUYS tot MIDDELBURGH - WATERMOLEN met STADS SCHUER tot MIDDELB
image 1696    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

6 Het Kasteel van der Hooge.
image 1696    
Keywords: buitenplaats- of kasteelgezicht
[JP2] [Abstract]

1

7 CURIA MEDIOBURGENSIS.
image 1650 - 1700    
Keywords: gebouwexterieur
[JP2] [Abstract]

1

8 HET RAETHUYS ... gebout inden Jare 1469 ...
image 1620 - 1670    
Keywords: gebouwexterieur
[JP2] [Abstract]

1

9 TEMPLUM NOVUM MEDIOBURGENSE
image 1650 - 1750    
Keywords: gebouwexterieur
[JP2] [Abstract]

1

10 DE WAAG, EN SCHUTTERSHOF TE MIDDELBURG.
image 1750 - 1800    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

11 OUD MIDDELBURG van den Jaere 1400.
image 1696    
Keywords: stadsplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

12 MIDDELBURGH.
image 1640 - 1660    
Keywords: stadsprofiel
[JP2] [Abstract]

1

13 DE ABDIJ.
image 1861    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

14 DE VLISSINGSCHE POORT. (Gezien van den buitenkant.)
image 1861    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

15 DE NIEUWE AANLEG, NOORDZIJDE.
image 1851    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

16 DE GRAEFFELYCKE MUNT.
image 1650 - 1750    
Keywords: gebouwinterieur
[JP2] [Abstract]

1

17 STADHUIS TE MIDDELBURG In 8 Platen ...
image 1872 - 1880    
Keywords: gebouwdetail.
[JP2] [Abstract]

1

18 CASTELLUM DE MIDDELBURGH ILL.mi DOMINI COMITIS DE ISENGIEN.
image 1732    
Keywords: buitenplaats- of kasteelgezicht
[JP2] [Abstract]

1

19 Stadhuis van Middelburg
image
Keywords: gemeentehuizen · Middelburg · Zeeland · gebouwen
[JP2] [Abstract]

1

20 Damplein in Middelburg
image
Keywords: stadsgezichten · Middenburg · Zeeland · kerken · pleinen
[JP2] [Abstract]

1

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 84 found. Next | Sort by date