TU Delft Beeldbank
Home · About · Disclaimer ·

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 6 of 6 found. | Sort by date

1 De Haring, toebehoorende MEVROUW DE WEDUWE CLYBURG.
image 1700 - 1800    
Keywords: buitenplaats- of kasteelgezicht
[JP2] [Abstract]

1

2 Gesigt van Falide Bagynhof en Engelsche Kerk
image 1700 - 1800    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

3 Rhyn gesigt tot Leyderdorp, siende naar Leyden.
image 1700 - 1800    
Keywords: dorpsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

4 Gesigt tot Rhynsburg by de Kerk met het Overblyfsel van de Abdye.
image 1700 - 1800    
Keywords: dorpsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

5 Het Huys te Boekhorst, toebehorende de PRINS VAN RUBENPRÉ en EVERSBERGEN tot Brussel.
image 1700 - 1800    
Keywords: buitenplaats- of kasteelgezicht
[JP2] [Abstract]

1

6 Berkhout, toebehorende den HEER CHRISTIAN DE JONK
image 1700 - 1800    
Keywords: buitenplaats- of kasteelgezicht
[JP2] [Abstract]

1

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 6 of 6 found. | Sort by date