TU Delft Beeldbank
Home · About · Disclaimer ·

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 222 found. Next | Sort by date

1 PLAN VAN DE WYD VERMAARDE en BEROEMDE KOOP STAD AMSTERDAM.
image 1694    
Keywords: stadsplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

2 KAART van de GEMEENTE ARNHEM
image 1897    
Keywords: stadsplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

3 KAART DER STAD LEIDEN. [4 bladen]
image 1870    
Keywords: stadsplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

4 Centraal Personen en Goederen Station te AMSTERDAM.
image 1850 - 1875    
Keywords: stadsplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

5 LEEUWARDEN.
image 1870 - 1880    
Keywords: stadsplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

6 PLATTE GROND DER STAD UTRECHT.
image 1875 - 1925    
Keywords: stadsplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

7 PLAN VAN UITBREIDING VAN DE Gemeente 's-Gravenhage, SCHAAL 1:10,000.
image 1903    
Keywords: stadsplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

8 'S-GRAVENHAGE Uitbreiding der Gemeente van den aanvang der XIIIde tot het einde der XIXde eeuw
image ca. 1893    
Keywords: stadsplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

9 ONT[WERP] van het aanteleggen VILLA-PARK op de terreinen der Hollandsch-Belgische Bouwgrond-Maatschappij [aan den] nieuwen Badhuisweg te Scheveningen.
image 1875 - 1890    
Keywords: stadsplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

10 NIEUWE GRONDTEEKENING VAN 'S GRAVENHAGE
image 1755    
Keywords: stadsplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

11 AMSTELODAMI VETERIS ET NOVISSIMAE URBIS ACCURATISSIMA DELINEATIO.
image 1680    
Keywords: stadsplattegrond · stadsprofiel
[JP2] [Abstract]

1

12 KAART VAN AMSTERDAM. BLAD K5.
image 1909    
Keywords: stadsplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

13 BAARN en omstreken
image 1874    
Keywords: topografische kaart
[JP2] [Abstract]

1

14 DE NIEUWE PLATTE GROND KAART VAN UITRECHT OP ZYN SCHOONST EN STERKST.
image 1670    
Keywords: stadsplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

15 Plan E. het Park Zorgvliet
image 1913    
Keywords: stadsplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

16 Plattegrond VAN MIDDELBURG.
image 1898    
Keywords: stadsplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

17 LUGDUN BATAVOR Leyden in Hollant
image 1600    
Keywords: stadsplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

18 Plattegrond VAN DE MAATSCHAPPIJ VAN WELDADIGHEID
image 1850 - 1900    
Keywords: stadsplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

19 PLATTEGROND der Stad LEYDEN
image 1832    
Keywords: stadsplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

20 PLATTEGROND VAN 's GRAVENHAGE Schaal 1:10000
image 1925    
Keywords: stadsplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 222 found. Next | Sort by date