TU Delft Beeldbank
Home · About · Disclaimer ·

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 50 found. Next | Sort by date

1 Die Hage zoo als die was Ao. 1249
image 1885 - 1910    
Keywords: buitenplaats- of kasteelgezicht
[JP2] [Abstract]

1

2 Binnenhof omstreeks 1616
image 1900 - 1925    
Keywords: stadsplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

3 Binnenhof en omgeving
image 1885 - 1910    
Keywords: stadsplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

4 Binnenhof en omgeving
image 1885 - 1910    
Keywords: stadsplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

5 PLAN V/D BINNENHOF MET OMGEVING
image 1885 - 1910    
Keywords: stadsplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

6 PLEITROLLE VAN DEN HOVE VAN HOLLAND.
image 1739    
Keywords: historieprent · gebouwinterieur
[JP2] [Abstract]

1

7 De Prinses Gouvernante van Prins Willem den V.den neemt zitting in de Vergadering der Ed. Gr. Mog. Heeren Staten van Holland.
image 1754 - 1760    
Keywords: historieprent
[JP2] [Abstract]

1

8 LA GRANDE SALE D'AUDIENCE DE LA HAYE ...
image 1685 - 1750    
Keywords: historieprent
[JP2] [Abstract]

1

9 GEVAERTS en de GYZELAAR, door MOURAND tegengehouden by de Stadhouders Poort.
image 1794 - 1800    
Keywords: historieprent
[JP2] [Abstract]

1

10 s Lands Advokaat, Joan van Oldenbarneveld, op 't Hofschavot in den Haage, gereed , om onthalst te worden, in 't jaar 1619.
image 1735 - 1785    
Keywords: historieprent
[JP2] [Abstract]

1

11 Afbeelding der Nationaale Vergadering, in den Hage.
image 1796    
Keywords: historieprent
[JP2] [Abstract]

1

12 Meetkonstige Aftekeninge van de agter Zijde der Zale met de Cieraden ... te plaatsen op het Praalbedde
image 1752    
Keywords: historieprent
[JP2] [Abstract]

1

13 DE GROOTE GEHOOR-ZAAL IN DEN HAAG, IN DEN WELKEN DE HEEREN STAATEN GENERAAL ... HUNNE VERGAADERINGEN HOUDEN.
image 1730    
Keywords: gebouwinterieur
[JP2] [Abstract]

1

14 GROOTE ZAAL OP HET BINNENHOF TE 'S GRAVENHAGE. No. XXVI: Doorsnede over de Lengte
image 1872 - 1880    
Keywords: gebouwdoorsnede
[JP2] [Abstract]

1

15 VERGAADER-ZAAL OP HET HUIS VAN PRINS MAURITS IN 'S HAAGE, VOOR DE COMMISSIE TER VERBETERING DER RYM-PSALMEN, ... 1773.
image 1773 - 1800    
Keywords: historieprent
[JP2] [Abstract]

1

16 Oude Opgang naar de Statenkamer van Holland, (1655)
image 1883 - 1900    
Keywords: gebouwinterieur
[JP2] [Abstract]

1

17 DE TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL.
image 1800 -1825    
Keywords: gebouwinterieur
[JP2] [Abstract]

1

18 Frederic Henric Prince van Orange, doet zijn Eedt als Stadthouder op de Rolle.
image 1700 - 1800    
Keywords: historieprent
[JP2] [Abstract]

1

19 Binnenhof te 's-Gravenhage
image 1689    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

20 't gesight van 't binnen Hof siende na de Zaal en Fransche Kerk.
image 1700 - 1750    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 50 found. Next | Sort by date