TU Delft Beeldbank
Home · About · Disclaimer ·

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 50 found. Next | Sort by date

1 Die Hage zoo als die was Ao. 1249
image 1885 - 1910    
Keywords: buitenplaats- of kasteelgezicht
[JP2] [Abstract]

1

2 Binnenhof omstreeks 1616
image 1900 - 1925    
Keywords: stadsplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

3 Binnenhof en omgeving
image 1885 - 1910    
Keywords: stadsplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

4 Binnenhof en omgeving
image 1885 - 1910    
Keywords: stadsplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

5 PLAN V/D BINNENHOF MET OMGEVING
image 1885 - 1910    
Keywords: stadsplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

6 DE LOTERIJZAAL TE 'S GRAVENHAGE.
image 1858    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

7 GROOTE ZAAL OP HET BINNENHOF TE 'S GRAVENHAGE. No. XXIII: Platte grond
image 1872 - 1880    
Keywords: gebouwplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

8 Ridderzaal
image 1880 - 1900    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

9 Johan van Olden Barnevelt binnen 's Gravenhage onthalst, den 13e May 1619 in de ouderdom van 72 Jaaren.
image 1730    
Keywords: historieprent
[JP2] [Abstract]

1

10 HET BINNENHOF.
image 1730 - 1739    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

11 WILLEM DE V. leevert de Papieren van den Heer LAURENS over.
image 1770 -1795    
Keywords: historieprent
[JP2] [Abstract]

1

12 PLEITROLLE VAN DEN HOVE VAN HOLLAND.
image 1739    
Keywords: historieprent · gebouwinterieur
[JP2] [Abstract]

1

13 De Prinses Gouvernante van Prins Willem den V.den neemt zitting in de Vergadering der Ed. Gr. Mog. Heeren Staten van Holland.
image 1754 - 1760    
Keywords: historieprent
[JP2] [Abstract]

1

14 LA GRANDE SALE D'AUDIENCE DE LA HAYE ...
image 1685 - 1750    
Keywords: historieprent
[JP2] [Abstract]

1

15 GEVAERTS en de GYZELAAR, door MOURAND tegengehouden by de Stadhouders Poort.
image 1794 - 1800    
Keywords: historieprent
[JP2] [Abstract]

1

16 s Lands Advokaat, Joan van Oldenbarneveld, op 't Hofschavot in den Haage, gereed , om onthalst te worden, in 't jaar 1619.
image 1735 - 1785    
Keywords: historieprent
[JP2] [Abstract]

1

17 Afbeelding der Nationaale Vergadering, in den Hage.
image 1796    
Keywords: historieprent
[JP2] [Abstract]

1

18 Nieuw portaal voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal (1883)
image 1883 - 1900    
Keywords: gebouwinterieur
[JP2] [Abstract]

1

19 CURIA HOLLANDIAE INTERIOR.
image 1649    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

20 ZIJN MAJESTEIT VERWELLEKOMT OP HET BINNENHOF.
image 1690 - 1700    
Keywords: historieprent
[JP2] [Abstract]

1

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 50 found. Next | Sort by date