TU Delft Beeldbank
Home · About · Disclaimer ·

Search results also available in MS Excel format.

Prev Showing 21 to 40 of 50 found. Next | Sort by date

21 Ridderzaal
image 1880 - 1900    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

22 Johan van Olden Barnevelt binnen 's Gravenhage onthalst, den 13e May 1619 in de ouderdom van 72 Jaaren.
image 1730    
Keywords: historieprent
[JP2] [Abstract]

1

23 HET BINNENHOF.
image 1730 - 1739    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

24 WILLEM DE V. leevert de Papieren van den Heer LAURENS over.
image 1770 -1795    
Keywords: historieprent
[JP2] [Abstract]

1

25 Nieuw portaal voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal (1883)
image 1883 - 1900    
Keywords: gebouwinterieur
[JP2] [Abstract]

1

26 CURIA HOLLANDIAE INTERIOR.
image 1649    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

27 ZIJN MAJESTEIT VERWELLEKOMT OP HET BINNENHOF.
image 1690 - 1700    
Keywords: historieprent
[JP2] [Abstract]

1

28 De Loterij-zaal.
image 1825 - 1875    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

29 Het Binnenhof; en Gallery naar de Fransche Kerk
image 1690 - 1710    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

30 ELEVATION de l'Interieur de LA COUR ... 1753.
image 1753    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

31 Verheffing van prins Maurits in de Orde van de Kouseband door de Engelse ambassadeur, ca. 1614, in de vergaderzaal der Staten Generaal
image 1600 - 1700    
Keywords: historieprent
[JP2] [Abstract]

1

32 GROOTE ZAAL OP HET BINNENHOF TE 'S GRAVENHAGE. No. XXIV: Voorgevel
image 1872 - 1880    
Keywords: gebouwexterieur
[JP2] [Abstract]

1

33 De Staten-Generaal.
image 1825 - 1875    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

34 Het BINNENHOF in 's Gravenhage, te zien van de Finantie Kamer na de groote Zaal.
image 1738 - 1772    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

35 JOHAN VAN OLDENBARNEVELD Binnen 's Gravenhage Onthalst Den 13 May 1619.
image 1619 - 1750    
Keywords: historieprent
[JP2] [Abstract]

1

36 AFBEELDING DER IUSTITIE GESCHIET DEN XIII MAY Ao. 1619 AEN IAN VAN OLDENBARNEVELT GEWESENE ADVOCAET VAN HOLLANT
image 1619 - 1700    
Keywords: historieprent
[JP2] [Abstract]

1

37 Platte Grond van de Vertrekken met swart bekleed, die men moest doorgaan, om het Lijk van sijn Doorlugtige Hoogheit op het Parade Bed te sien
image 1752    
Keywords: gebouwinterieur
[JP2] [Abstract]

1

38 PLEITROLLE VAN DEN HOVE VAN HOLLAND.
image 1739    
Keywords: historieprent · gebouwinterieur
[JP2] [Abstract]

1

39 De Prinses Gouvernante van Prins Willem den V.den neemt zitting in de Vergadering der Ed. Gr. Mog. Heeren Staten van Holland.
image 1754 - 1760    
Keywords: historieprent
[JP2] [Abstract]

1

40 LA GRANDE SALE D'AUDIENCE DE LA HAYE ...
image 1685 - 1750    
Keywords: historieprent
[JP2] [Abstract]

1

Search results also available in MS Excel format.

Prev Showing 21 to 40 of 50 found. Next | Sort by date