TU Delft Beeldbank
Home · About · Disclaimer ·

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 26 found. Next | Sort by date

1 Vuë de la Ville de la Haye et Maison du Prince d'Orange.
image 1750 - 1780    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

2 GEZICHT van het BUYTEN HOF
image 1758    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

3 ZEEGE- EN EEREPOORTEN VOOR HET HOF.
image 1691    
Keywords: tijdelijk bouwwerk
[JP2] [Abstract]

1

4 DE BINNENPLAATS VAN DE GEVANGENPOORT; TEEKENING VAN M. W. LIERNUR.
image 1875    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

5 INTREDE VAN ZYN MAJESTEIT DOOR DE ZEEGEBOOG VOOR 't HOF
image 1691    
Keywords: tijdelijk bouwwerk
[JP2] [Abstract]

1

6 BEELDEN, DEVISEN, SCHILDERYEN EN ZINNEBEELDEN ZICH VAN BUYTEN VERTOONENDE OP DE ZEEGE- EN EEREPOORTEN VOOR HET HOF.
image 1691    
Keywords: tijdelijk bouwwerk
[JP2] [Abstract]

1

7 Afbeeldingh van het Theater met zyn Ornamenten en Constigh Vuurwerck ... 1713
image 1700 - 1750    
Keywords: tijdelijk bouwwerk
[JP2] [Abstract]

1

8 Decoratie op erepoort
image 1691    
Keywords: tijdelijk bouwwerk
[JP2] [Abstract]

1

9 LA COUR DE HOLLANDE A LA HAYE
image 1700 - 1800    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

10 Plaats en Lange Vijverberg
image 1825 - 1875    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

11 VERBEELDINGE van het GEVAART voor de ILLUMINATIE en het VUURWERK door ... BARON VAN REISCHACH ... den 19 January 1746 in 's Hage gegeven
image 1747    
Keywords: tijdelijk bouwwerk
[JP2] [Abstract]

1

12 ZEEGE- EN EEREPOORTEN VOOR HET HOF.
image 1691    
Keywords: tijdelijk bouwwerk
[JP2] [Abstract]

1

13 Afbeeldingh van het Theater met zyn Ornamenten en Constigh Vuurwerck ... 1713
image 1700 - 1750    
Keywords: tijdelijk bouwwerk
[JP2] [Abstract]

1

14 Buitenhof te 's-Gravenhage
image 1600 - 1700    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

15 Vrede van Aken (1748)
image 1749    
Keywords: tijdelijk bouwwerk
[JP2] [Abstract]

1

16 't BUITEN-HOF.
image 1730 - 1739    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

17 GEZIGT van het BUITENHOF, op de LANGE VYVERBERG, het STADHOUDERLIJK QUARTIER, de ZAAL, in 's HAGE. 1764.
image 1765 - 1770    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

18 ZYSCHILDERYEN DER ZEEGE- EN EEREPOORTEN VOOR HET HOF.
image 1691    
Keywords: tijdelijk bouwwerk
[JP2] [Abstract]

1

19 't gesight van 't buyten Hof siende na het Princen Hof en Vyver Bergh
image 1700 - 1750    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

20 HOTEL DU KEIZERSHOF.
image 1825 - 1875    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 26 found. Next | Sort by date