TU Delft Beeldbank
Home · About · Disclaimer ·

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 24 found. Next | Sort by date

1 Gesicht van 't Hoveniers huis over het groot Rondeel na de Weiden te sien.
image 1700 - 1800    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

2 De Stalling, voor het Hof; inde AlleƩ.
image 1690 - 1710    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

3 Gesicht uit het Bosch door de Allee na 't Huis te sien.
image 1700 -1800    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

4 Princessen Huys in het Bosch, op zy.
image 1690 - 1710    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

5 WILLEM V. vertoont zich , tot de Ridderorde van den Kouseband verheeven.
image 1788 - 1900    
Keywords: historieprent
[JP2] [Abstract]

1

6 HET HUIS IN HET BOSCH TE 'S HAGE.
image 1825 - 1900    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

7 Het Haagsche Bosch.
image 1825 - 1900    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

8 GROND, vande onderste, ofte eerste verdieping, van DE SAEL VAN ORANGE, zynde van Steen gewulft.
image 1715    
Keywords: gebouwplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

9 GROND vande derde verdieping van DE SAEL VAN ORANGE.
image 1715    
Keywords: gebouwplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

10 GROEN CABINET, welcker twee staen inden Hoff, van DE SAEL VAN ORANGE.
image 1715    
Keywords: gebouwplattegrond · gebouwexterieur
[JP2] [Abstract]

1

11 ...'t Groote Bal gegeven by H.K.H. Mevrouw de Princesse van Orange in Decemb. 1686
image 1686    
Keywords: historieprent · gebouwinterieur
[JP2] [Abstract]

1

12 ORANJEZAAL, OOSTKANT IN HET HUIS IN 'T BOSCH TE 'S GRAVENHAGE.
image 1850 - 1900    
Keywords: gebouwinterieur
[JP2] [Abstract]

1

13 Gesicht over de lange Vyver na 't Huis te sien.
image 1700 - 1800    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

14 Huis ten Bosch, grafmonumenten en stadspoorten(?)
image 1722    
Keywords: gebouwplattegrond · gebouwexterieur
[JP2] [Abstract]

1

15 STAND van de ACHTER-ZYDE, van DE SAEL VAN ORANGE, Tegen 't Suyden
image 1715    
Keywords: gebouwexterieur
[JP2] [Abstract]

1

16 POORT, en BRUGGE, aen 't Voorste incomen van DE SAEL VAN ORANGE.
image 1715    
Keywords: gebouwexterieur
[JP2] [Abstract]

1

17 ALGEMEENE GROND van DE SAEL VAN ORANGE, met haere omstaende Timmeragie. Hoven. Plantagie. etc.
image 1715    
Keywords: buitenplaats- of kasteelplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

18 DE SAEL VAN ORANGE, Ghebouwt bij haere Hoocht. AMALIE Princesse Dovariere van Orange. etc.
image 1700 - 1705    
Keywords: buitenplaats- of kasteelgezicht
[JP2] [Abstract]

1

19 STAND vande VOOR-ZYDE, van DE SAEL VAN ORANGE tegen het Noorden.
image 1715    
Keywords: gebouwexterieur
[JP2] [Abstract]

1

20 KEUCKEN met haer gevolgh, Staende op het middel-plein van DE SAEL VAN ORANGE.
image 1715    
Keywords: gebouwexterieur · gebouwplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 24 found. Next | Sort by date