TU Delft Beeldbank
Home · About · Disclaimer ·

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 32 found. Next | Sort by date

1 DE OUDEKERK te Amsterdam.
image 1760 - 1780    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

2 GEZICHT van het DOORLUGTIGE SCHOOL, van Binnen te zien, tot Amsterdam.
image 1760 - 1780    
Keywords: gebouwinterieur
[JP2] [Abstract]

1

3 De LOMBART, of de Bank van Leeninge, tussen de Nes en de Voorburgwal.
image 1695 - 1705    
Keywords: stadsgezicht.
[JP2] [Abstract]

1

4 GEZICHT van het ADMIRALITEITS of PRINSEN-HOF, tot Amsterdam.
image 1760 - 1780    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

5 Zittingneming van ... WILLEM DEN VYFDEN, als CAPITEYN ADMIRAAL GENERAAL, in het ... Col. ter Admiraliteit te Amsterdam; den 31 en May 1768.
image 1770 - 1775    
Keywords: historieprent · gebouwinterieur
[JP2] [Abstract]

1

6 HET PRINCEN HOF.
image 1726    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

7 DE DOORLUCHTIGE SCHOOL.
image 1663    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

8 De ILLUSTRE SCHOOL; begonnen met Opper Leermeesteren Ger. Vossius en Kasp. Barleus, in het iaar 1632.
image 1695 - 1705    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

9 't Klooster van St. Clara. Ao. 1544.
image 1600 - 1750    
Keywords: stadsplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

10 DOORLUCHTIGE SCHOOL
image 1693 - 1694    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

11 DE BANCK VAN LENINGH.
image 1663    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

12 Huys en Bank van LEENINGE ofte LOMBARD
image 1726    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

13 Woonhuisontwerp Ph. Vingboons
image 1674    
Keywords: gebouwplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

14 Woonhuisontwerp Ph. Vingboons
image 1674    
Keywords: gebouwexterieur
[JP2] [Abstract]

1

15 Woonhuisontwerp Ph. Vingboons
image 1674    
Keywords: gebouwexterieur
[JP2] [Abstract]

1

16 'T HEEREN LOGEMENT
image 1663    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

17 DE OUDE KERCK.
image 1663    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

18 De OUDE KERCK, begonnen ontrent den jaere 1370, is met een Toren verciert en op gebouwt Ao. 1566.
image 1650 - 1750    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

19 S. NICOLAES ofte OUWE KERK tot AMSTERDAM
image 1693 - 1694    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

20 OUDE KERK.
image 1693 - 1694    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 32 found. Next | Sort by date