TU Delft Beeldbank
Home · About · Disclaimer ·

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 533 found. Next | Sort by date

1 RUÏNE VAN DE GROOTE KERK TE BERGEN OP DEN ZOOM, ZIENDE VAN DEN TOOREN, NAAR HET CHOOR.
image 1775 - 1800    
Keywords: gebouwinterieur
[JP2] [Abstract]

1

2 AFBEELDING VAN DE LUTERSE KERK in de Stede Beverwijk, door ... Joan Coenraad Brandt ... hersteld en volbouwd, in den Jaare 1778.
image 1779    
Keywords: gebouwinterieur
[JP2] [Abstract]

1

3 RUÏNE VAN DE GROOTE KERK TE BERGEN OP DEN ZOOM, ZIENDE VAN HET CHOOR NAAR DEN TOOREN.
image 1775 - 1800    
Keywords: gebouwinterieur
[JP2] [Abstract]

1

4 Afbeelding van de Vergaderplaats van de Heeren STAATEN van HOLLAND en WESTFRIESLAND; …
image 1738 - 1772    
Keywords: gebouwinterieur
[JP2] [Abstract]

1

5 GEZICHT der INSYDE vande KERK te GOUDA
image 1760    
Keywords: gebouwinterieur
[JP2] [Abstract]

1

6 Vue de l' intérieur du grand salon du Palais Roijal
image 1806 - 1813    
Keywords: gebouwinterieur
[JP2] [Abstract]

1

7 BOELINGER - OF OTTERS - CHOOR, in de Nieuwe Kerke.
image 1760 - 1767    
Keywords: gebouwinterieur
[JP2] [Abstract]

1

8 Vaderlyke onderhandeling van den Amsterdamschen Burgemeester HENRIK HOOFT Danielsz. met de Burgery ... 26 February, 1787.
image 1787 - 1800    
Keywords: gebouwinterieur
[JP2] [Abstract]

1

9 DOOP-PLEGTIGHEID BY DE DOOPSGEZINDEN TE AMSTERDAM, IN DE KERK BY 'T LAM
image 1782 - 1800    
Keywords: gebouwinterieur
[JP2] [Abstract]

1

10 DE GROOTE OF ST. LAURENS KERK, TE ROTTERDAM, van binnen na de zyde des Orgels te zien.
image 1758 - 1770    
Keywords: gebouwinterieur
[JP2] [Abstract]

1

11 DE ROOMSCH CATHOLY-KE KERK DE LIEFDE,
image 1791 - 1850    
Keywords: gebouwinterieur
[JP2] [Abstract]

1

12 De Sichtb're Tempel is gemaeckt van steen en hout;
image 1650 - 1700    
Keywords: gebouwinterieur
[JP2] [Abstract]

1

13 DE REMONSTRANTSCHE KERK te AMSTERDAM van Binnen te Zien.
image 1750 - 1800    
Keywords: gebouwinterieur
[JP2] [Abstract]

1

14 Huwelyks-Plechtigheid by de Luterschen. bl.140. - Doop-Plechtigheid by de Mennoniten. bl. 200.
image 1775 - 1800    
Keywords: gebouwinterieur
[JP2] [Abstract]

1

15 BEDIENING VAN HET H. AVONDMAAL BY DE HERVORMDEN, IN DE OUDE KERK, TE AMSTERDAM.
image 1784 - 1800    
Keywords: gebouwinterieur
[JP2] [Abstract]

1

16 Mausolée de Michel de Ruiter fils d'Adrien, dans l'église neuve à Amsterdam
image 1824    
Keywords: gebouwinterieur
[JP2] [Abstract]

1

17 DE GROOTE ZAAL VAN 'T STADHUIS, naar SCHEPENS-KAMER te zien: ...
image 1760 - 1767    
Keywords: gebouwinterieur
[JP2] [Abstract]

1

18 DE RAADKAMER OP HET STADHUIS te AMSTELDAM, zo als de Vroedschap aldaar s' Jaarlyks op den 28e January vergaderd is.
image 1790 - 1795    
Keywords: gebouwinterieur
[JP2] [Abstract]

1

19 AFBEELDING VAN DE OOSTER-KERK TE ROTTERDAM.
image 1770    
Keywords: gebouwinterieur
[JP2] [Abstract]

1

20 TEMPLVM.CHRISTIANVM.AMSTERDAMI.
image 1650 - 1700    
Keywords: gebouwinterieur
[JP2] [Abstract]

1

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 533 found. Next | Sort by date