TU Delft Beeldbank
Home · About · Disclaimer ·

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 297 found. Next | Sort by date

1 BOMBARDEERINGE DER STADT GELDER, DOOR DE TROUPEN DES KONINGS VAN PRUYSSE
image 1703 - ?    
Keywords: historieprent.
[JP2] [Abstract]

1

2 Gesicht van de Straat van Sint MAGDALEENEN kerk; opwaarts gaande naar het Hof.
image 1695 - 1700    
Keywords: historieprent
[JP2] [Abstract]

1

3 Gesicht van de Straat van het HOF neergaande naar de GROENMERKT.
image 1695 - 1700    
Keywords: historieprent
[JP2] [Abstract]

1

4 Gesicht van de bouvalligheden van de Blauwe FONTEIN, en de WAAGH; strekkende naar de Kerk der FRANCISKAANEN.
image 1695 - 1700    
Keywords: historieprent
[JP2] [Abstract]

1

5 Raet huys van Antwerpen
image 1576 -1675    
Keywords: historieprent
[JP2] [Abstract]

1

6 Gesicht der Bouvalligheden in de Lange-Wagen-Straat.
image 1695 - 1700    
Keywords: historieprent
[JP2] [Abstract]

1

7 Wie WESTERLOO in Brabant von den Malcontent erobert und ingenommen Ao. D.ni 1583 am 5 Junij
image 1583 - 1587    
Keywords: historieprent
[JP2] [Abstract]

1

8 Gesicht, der bouvalligheden van de Halle, binnen haare muuragien.
image 1695 - 1700    
Keywords: historieprent
[JP2] [Abstract]

1

9 Gesicht van de Kerk van S. NIKLAAS naar de Vismerkt.
image 1695 - 1700    
Keywords: historieprent
[JP2] [Abstract]

1

10 Bouvalligheden van de eene sijde van de Groote Merkt, van de hoek van de Heuvel-straat naar S. NIKLAAS.
image 1695 - 1700    
Keywords: historieprent
[JP2] [Abstract]

1

11 LUDIMUS. INTEREA CELERI NOS LUDIMUR HORA.
image 1780 - 1830    
Keywords: historieprent
[JP2] [Abstract]

1

12 Natuurramp?
image 1700 - 1800    
Keywords: historieprent
[JP2] [Abstract]

1

13 DE BELEGERINGHE VAN VALENCYN ONDER GOUVERNANTE VROW MARGARITA VAN OOSTENRYCK HERTOGHINNE VAN PARMA. A. 1567.
image 1567 - 1600    
Keywords: historieprent
[JP2] [Abstract]

1

14 Alle charitaten sullen in een ghemeene beurse ghebracht zijn om den aermen daer of distributie te doene bij advise der gouverneurs van den aermen.
image 1825 - 1900    
Keywords: historieprent
[JP2] [Abstract]

1

15 Jeruzalem belegerd door Nebucatnezar
image 1650 - 1750    
Keywords: historieprent
[JP2] [Abstract]

1

16 BELEGERING VAN JERUSALEM ONDER ANTIOCHUS SIDETES.
image 1650 - 1750    
Keywords: historieprent
[JP2] [Abstract]

1

17 Gesicht van de Straat, strekkende van de Groote merkt naar de Fontein; gesegt Mannekes-piss.
image 1695 - 1700    
Keywords: historieprent
[JP2] [Abstract]

1

18 LA BATTAGLIA IN BRABANZA.
image 1710 - 1730    
Keywords: historieprent
[JP2] [Abstract]

1

19 Gesicht van de Doelen, op de Groote Merkt.
image 1695 - 1700    
Keywords: historieprent
[JP2] [Abstract]

1

20 Het belegh der stadt Antwerpen in den Jaeren MDLXXXIV en MDLXXXV.
image 1679 - 1681    
Keywords: historieprent
[JP2] [Abstract]

1

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 297 found. Next | Sort by date