TU Delft Beeldbank
Home · About · Disclaimer ·

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 39 found. Next | Sort by date

1 De Amstel omstreeks het midden der 18e eeuw.
image 1900 - 1910    
Keywords: topografische kaart
[JP2] [Abstract]

1

2 KAART van de Stad UTRECHT en van derzelver Vryheid.
image 1758    
Keywords: topografische kaart
[JP2] [Abstract]

1

3 KAART VAN DE OMSTREEKEN DER STAD HAARLEM van de Beverwijk tot Hillegom.
image 1805    
Keywords: topografische kaart
[JP2] [Abstract]

1

4 Den Haarlemmer Hout in deszelfs tegenwoordige Situatie Afgeteekend,
image 1792    
Keywords: topografische kaart
[JP2] [Abstract]

1

5 PLAN DES ENVIRONS DE LA VILLE ET DES FORTS DE BERG-OP-ZOOM avec les Villages de Wouw et d'Halteren
image 1748    
Keywords: topografische kaart
[JP2] [Abstract]

1

6 DEVENTER IN 1456
image 1885 - 1910    
Keywords: topografische kaart
[JP2] [Abstract]

1

7 BAARN en omstreken
image 1874    
Keywords: topografische kaart
[JP2] [Abstract]

1

8 KAART van de Stad UTRECHT en eene zijde van de Revier DE LECK met de BATTERRYEN RETANCHEMENTEN die ... in den Jaare 1787 zijn opgeworpen.
image 1789    
Keywords: topografische kaart
[JP2] [Abstract]

1

9 DE ZYPE - BEEMSTER - DE PURMER - DE WORMER - CAERTE VAN WATERLAND
image 1600 - 1700    
Keywords: topografische kaart
[JP2] [Abstract]

1

10 Afteekening van de Stad Haarlem ...
image 1794    
Keywords: topografische kaart
[JP2] [Abstract]

1

11 CAERTE VAN DE STRAET WEGH SOO DIE GEMAECKT IS VAN DEN HAGE TOT AEN 't ZEE STRANG.
image 1900 - 1925    
Keywords: topografische kaart
[JP2] [Abstract]

1

12 Loop der Oude Hunze, in den omtrek van Groningen.
image 1885 - 1910    
Keywords: topografische kaart
[JP2] [Abstract]

1

13 AFBEELDINGE DER STADT LEYDEN SOO ALS DIE WAS IN DEN JAERE 1574.
image 1600 - 1700    
Keywords: topografische kaart
[JP2] [Abstract]

1

14 KAART VAN DE BENEEDEN RIVIER DE MAAS EN DE MERWEDE, VAN DE NOORD ZEE TOT GORINCHEM
image 1740 - 1770    
Keywords: topografische kaart
[JP2] [Abstract]

1

15 KAART der LANDERYEN, gelegen aan of onder de rooyinge der HONDERD GAARDEN, ten westen van de Kostverlooren Vaart; ...
image 1700 - 1800    
Keywords: topografische kaart.
[JP2] [Abstract]

1

16 CAERTE VAN DE STRAET WEGH SOO DIE GEMAECKT IS VAN DEN HAGE TOT AEN 't ZEE STRANG.
image 1875 - 1925    
Keywords: topografische kaart
[JP2] [Abstract]

1

17 T HOOGEHEEMRAEDSCHAP VAN DELFLANT.
image 1712    
Keywords: topografische kaart
[JP2] [Abstract]

1

18 T HOOGEHEEMRAEDSCHAP VAN DELFLANT.
image 1712    
Keywords: topografische kaart
[JP2] [Abstract]

1

19 Carte van Delfhaven en Overschije
image 1885 - 1910    
Keywords: topografische kaart
[JP2] [Abstract]

1

20 NOUVEAUS PLAN et ENVIRONS de la VILLE ET CITADELLE DE MANTOUE ou l'on voit tout le SERRAGLIO.
image 1726 - 1750    
Keywords: topografische kaart
[JP2] [Abstract]

1

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 39 found. Next | Sort by date