TU Delft Beeldbank
Home · About · Disclaimer ·

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 297 found. Next | Sort by date

1 MIDDELBURG
image 1576    
Keywords: historieprent
[JP2] [Abstract]

1

2 S. GERTRUIDEN BERGH
image 1593 - 1610    
Keywords: historieprent
[JP2] [Abstract]

1

3 S. GERTRUIDENBERGH
image 1593 - 1595    
Keywords: historieprent
[JP2] [Abstract]

1

4 Belegerung dess Schloss Vredenburch zu Utrecht ...
image 1577    
Keywords: historieprent
[JP2] [Abstract]

1

5 Dortse Synode
image 1620 - 1650    
Keywords: historieprent
[JP2] [Abstract]

1

6 Leiden ontzet door een vloot onder leiding van Boisot (1574)
image 1574 - 1576    
Keywords: historieprent
[JP2] [Abstract]

1

7 AFBEELDING, van het GRUWZAAM OPROER, aangericht door de PRINSGEZINDEN te GOES, op den 30 Januarij, 1787.
image 1787 - 1800    
Keywords: historieprent
[JP2] [Abstract]

1

8 JOHAN VAN OLDENBARNEVELD Binnen 's Gravenhage Onthalst Den 13 May 1619.
image 1619 - 1750    
Keywords: historieprent
[JP2] [Abstract]

1

9 AFBEELDING DER IUSTITIE GESCHIET DEN XIII MAY Ao. 1619 AEN IAN VAN OLDENBARNEVELT GEWESENE ADVOCAET VAN HOLLANT
image 1619 - 1700    
Keywords: historieprent
[JP2] [Abstract]

1

10 Afbeelding van de Doop-plechtigheid van Willem den V. ... in de Groote Kerk ... Ao. 1748.
image 1748    
Keywords: historieprent
[JP2] [Abstract]

1

11 INHALING VAN S.K.MAJ. aende Westeynderbrug door de E.A. MAGISTRAET van S GRAVENHAGE.
image 1691    
Keywords: historieprent
[JP2] [Abstract]

1

12 LE DES EMBARQVEMENT DE LA REYNE A GORCOM.
image 1639    
Keywords: historieprent
[JP2] [Abstract]

1

13 Meetkonstige Aftekeninge van de agter Zijde der Zale met de Cieraden ... te plaatsen op het Praalbedde
image 1752    
Keywords: historieprent
[JP2] [Abstract]

1

14 Afbeelding van het opbreeken der Belegeringe van Dordrecht Anno 1418.
image 1797 - 1800    
Keywords: historieprent
[JP2] [Abstract]

1

15 1660, Karel II, oom van de jonge Willem III, feestelijk ingehaald te Delft
image 1660 - 1661    
Keywords: historieprent
[JP2] [Abstract]

1

16 VERGAADER-ZAAL OP HET HUIS VAN PRINS MAURITS IN 'S HAAGE, VOOR DE COMMISSIE TER VERBETERING DER RYM-PSALMEN, ... 1773.
image 1773 - 1800    
Keywords: historieprent
[JP2] [Abstract]

1

17 AANVAL OP DE STADT HATTEM DEN 5de SEPTEMBER 1786.
image 1786 - 1790    
Keywords: historieprent
[JP2] [Abstract]

1

18 Frederic Henric Prince van Orange, doet zijn Eedt als Stadthouder op de Rolle.
image 1700 - 1800    
Keywords: historieprent
[JP2] [Abstract]

1

19 AFBEELDING der PLECHTIGE TROUW-STATIE van ... PRINCE van NASSAU WEILBURG met ... CAROLINA van ORANJE & NASSAU ... 5 Maart 1760 in de Groote Kerk in 's Gravenhage.
image 1761    
Keywords: historieprent
[JP2] [Abstract]

1

20 WILLEM V. vertoont zich , tot de Ridderorde van den Kouseband verheeven.
image 1788 - 1900    
Keywords: historieprent
[JP2] [Abstract]

1

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 297 found. Next | Sort by date