TU Delft Beeldbank
Home · About · Disclaimer ·

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 47 found. Next | Sort by date

1 AFBEELDING VAN DE DEKORATIE OP HET KADIJKSPLEIN TE AMSTERDAM.; Opgericht ter gelegenheid van de Alliantie met Vrankryk MDCCXCV.
image 1795    
Keywords: tijdelijk bouwwerk
[JP2] [Abstract]

1

2 Vrede van Aken (1748)
image 1749    
Keywords: tijdelijk bouwwerk
[JP2] [Abstract]

1

3 ZYSCHILDERYEN DER ZEEGE- EN EEREPOORTEN VOOR HET HOF.
image 1691    
Keywords: tijdelijk bouwwerk
[JP2] [Abstract]

1

4 DEZELVE ILLUMINATIE: Van de West-zyde te zien.
image 1747    
Keywords: tijdelijk bouwwerk
[JP2] [Abstract]

1

5 PLATTE GROND EN GEZIGT VAN HET PRAGTIG GEBOUW Opgeregt in de Hof-Vyver in 's Gravenhage Benevens de schikking van het HEERLYK VUURWERK ... Afgestooken den 13 Juny 1749
image 1749    
Keywords: tijdelijk bouwwerk
[JP2] [Abstract]

1

6 VERBEELDINGEN DER TWEE NAALDEN VAN HET KONSTVUURWERK.
image 1691    
Keywords: tijdelijk bouwwerk
[JP2] [Abstract]

1

7 ZEEGE- EN EEREPOORTEN VOOR HET HOF.
image 1691    
Keywords: tijdelijk bouwwerk
[JP2] [Abstract]

1

8 SCHILDERYEN BINNEN DE ZEEGE- EN EEREPOORTEN VOOR HET HOF.
image 1691    
Keywords: tijdelijk bouwwerk
[JP2] [Abstract]

1

9 INTREDE VAN ZYN MAJESTEIT DOOR DE ZEEGEBOOG VOOR 't HOF
image 1691    
Keywords: tijdelijk bouwwerk
[JP2] [Abstract]

1

10 BEELDEN, DEVISEN, SCHILDERYEN EN ZINNEBEELDEN ZICH VAN BUYTEN VERTOONENDE OP DE ZEEGE- EN EEREPOORTEN VOOR HET HOF.
image 1691    
Keywords: tijdelijk bouwwerk
[JP2] [Abstract]

1

11 Afbeeldingh van het Theater met zyn Ornamenten en Constigh Vuurwerck ... 1713
image 1700 - 1750    
Keywords: tijdelijk bouwwerk
[JP2] [Abstract]

1

12 Decoratie op erepoort
image 1691    
Keywords: tijdelijk bouwwerk
[JP2] [Abstract]

1

13 AFBEELDINGE VAN DE ILLUMINATIE VAN HET VUURWERK ... ter gelegenheid van de VERKIEZING en KROONING van zyne Rooms Keizerlyke Maj. FRANCISCUS I, den 19 January 1746, in den Vyver in 's Hage gegeven. Van de Oost-zyde op de Korte Vyverberg te zien.
image 1747    
Keywords: tijdelijk bouwwerk
[JP2] [Abstract]

1

14 EEREPOORT OP DE PLAATS.
image 1691    
Keywords: tijdelijk bouwwerk
[JP2] [Abstract]

1

15 VERBEELDINGE van het GEVAART voor de ILLUMINATIE en het VUURWERK door ... BARON VAN REISCHACH ... den 19 January 1746 in 's Hage gegeven
image 1747    
Keywords: tijdelijk bouwwerk
[JP2] [Abstract]

1

16 ZEEGE- EN EEREPOORTEN VOOR HET HOF.
image 1691    
Keywords: tijdelijk bouwwerk
[JP2] [Abstract]

1

17 Afbeeldingh van het Theater met zyn Ornamenten en Constigh Vuurwerck ... 1713
image 1700 - 1750    
Keywords: tijdelijk bouwwerk
[JP2] [Abstract]

1

18 EEREPOORT OPDE MARKT.
image 1691    
Keywords: tijdelijk bouwwerk
[JP2] [Abstract]

1

19 NAAUWKEURIGE AFBEELDING VAN HET PRAGTIG GEBOUW,
image 1748 - 1750    
Keywords: tijdelijk bouwwerk
[JP2] [Abstract]

1

20 Triomfboog
image 1705    
Keywords: tijdelijk bouwwerk
[JP2] [Abstract]

1

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 47 found. Next | Sort by date