TU Delft Beeldbank
Home · About · Disclaimer ·

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 684 found. Next | Sort by date

1 Premier Etage
image 1700 - 1750    
Keywords: gebouwplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

2 Santvliet, toebehorende MEVROUWE VAN WARMENHUYSEN.
image 1700 - 1800    
Keywords: buitenplaats- of kasteelgezicht
[JP2] [Abstract]

1

3 EILANDS-KERK ALDAAR.
image 1700 - 1800    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

4 HET OUDE ZYDS HEEREN LOGEMENT en GASTHUYS te AMSTERDAM
image 1700 - 1800    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

5 Het Vermakelyke en wel beplante Dorp SLOOTE leggende een groot ure gaans buyte Amsteldam.
image 1700 - 1800    
Keywords: dorpsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

6 Heidense Kapel van binnen.
image 1700 - 1800    
Keywords: gebouwinterieur
[JP2] [Abstract]

1

7 WESTER KERK.
image 1700 - 1800    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

8 Gezigt van t Gemeen Landshuis tot Sparendam. - Gezigt van 't dorp Sparendam, komende van 't Gemeen Landshuis.
image 1700 - 1800    
Keywords: dorpsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

9 DE OUDE KERK te AMSTERDAM.
image 1700 - 1800    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

10 Portugese synagoge of Portugees-Israelitische synagoge
image 1700 - 1800    
Keywords: historieprent
[JP2] [Abstract]

1

11 Gezig [op] het Tolhuys en Herberg de Voetangel voor by het dorp Ouderkerk
image 1700 - 1800    
Keywords: dorpsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

12 Het Dorp SCHOONREWOERD.
image 1700 - 1800    
Keywords: dorpsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

13 Het Profiel uyt het midden der Groote Deur, van 't Westen naa 't Oosten genomen, met het Binnenwerk.
image 1700 - 1800    
Keywords: gebouwdoorsnede
[JP2] [Abstract]

1

14 'T HUIS T' SAND
image 1700 - 1800    
Keywords: buitenplaats- of kasteelgezicht
[JP2] [Abstract]

1

15 't Slot te Purmerend.
image 1700    
Keywords: buitenplaats- of kasteelgezicht
[JP2] [Abstract]

1

16 t Slot te Purmerend.
image 1700    
Keywords: buitenplaats- of kasteelgezicht
[JP2] [Abstract]

1

17 GEZICHT van binnen der ROOMSCH CATHOLYKE KERK de PAAU; in de Keizer-straat, te AMSTERDAM.
image 1700 - 1800    
Keywords: gebouwinterieur
[JP2] [Abstract]

1

18 Grundriss des Fürstl. Nassauischen, wegens eines daselbst geschlossenen Friedens, berühmten Landhausses zu Ryswijck.
image 1700 - 1725    
Keywords: buitenplaats- of kasteelplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

19 Gezig [op] het Tolhuys en Herberg de Voetangel voor by het dorp Ouderkerk.
image 1700 - 1800    
Keywords: dorpsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

20 Gezigt van voor het Recht huys tot Slooten, Ziende op de weg naar den Overtoom.
image 1700 - 1800    
Keywords: dorpsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 684 found. Next | Sort by date