TU Delft Beeldbank
Home · About · Disclaimer ·

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 684 found. Next | Sort by date

1 Het Wasch-bat, De Zee, ofte het Bad waar inde Kampvegters haar wiesschen en Reinigden.
image 1700 - 1800    
Keywords: diversen
[JP2] [Abstract]

1

2 de Worstelaars der Grieken en Romeynen.
image 1700 - 1800    
Keywords: diversen
[JP2] [Abstract]

1

3 de Laarsen en Schoenen, ook die met ysere spykers der Romeynse Soldaaten.
image 1700 - 1800    
Keywords: diversen
[JP2] [Abstract]

1

4 de Kroonen der Heilige Stryden by de Grieken.
image 1700 - 1800    
Keywords: diversen
[JP2] [Abstract]

1

5 Den Velt-oversten der Romeynen op zyn Triumph Wagen, gekroond vande gevleugelde overwinninge.
image 1700 - 1800    
Keywords: diversen
[JP2] [Abstract]

1

6 Verscheyde paren van Schermers, die tot vermaak des Keyser, Raads-heeren, Edelen en onedelen tot Romen inde Schouw-speelen Streeden.
image 1700 - 1800    
Keywords: diversen
[JP2] [Abstract]

1

7 de Vegters tegen de Wilde-beesten inde Gemeene Schouwspeelen.
image 1700 - 1800    
Keywords: diversen
[JP2] [Abstract]

1

8 de Kleyne Bal-speelders der Romeynen
image 1700 - 1800    
Keywords: diversen
[JP2] [Abstract]

1

9 Elevation de la façade principale des Ecuries du Château de Maisons.
image 1700 - 1750    
Keywords: gebouwexterieur.
[JP2] [Abstract]

1

10 LA VILLE ET CHATEAU A HEIDELBERG.
image 1700 - 1800    
Keywords: stadsgezicht.
[JP2] [Abstract]

1

11 Plan des Ecuries du Chasteau de Maisons
image 1700 - 1750    
Keywords: gebouwplattegrond.
[JP2] [Abstract]

1

12 PROFILS de l'Entablement Chapiteaux et Bases des colonnes et Pilastres du Peristile du LOUVRE
image 1700 - 1800    
Keywords: interieurdetail.
[JP2] [Abstract]

1

13 Aaloude SCHILDERY Van 't Huis te BRITTEN, ...
image 1700 - 1800    
Keywords: topografische kaart.
[JP2] [Abstract]

1

14 Het beleg van ALKMAAR.
image 1700 - 1800    
Keywords: historieprent.
[JP2] [Abstract]

1

15 Ruïne van Brederode
image 1700 - 1800    
Keywords: buitenplaats- of kasteelgezicht.
[JP2] [Abstract]

1

16 Gezigt het Dorp Sloterdyk, buyten Amsterdam, van de Haarlemmer vaart te zien.
image 1700 - 1800    
Keywords: dorpsgezicht.
[JP2] [Abstract]

1

17 CASTELET.
image 1700 - 1800    
Keywords: stadsgezicht.
[JP2] [Abstract]

1

18 PLAN ET ÉLEVATION DE LA FASSE DE LORANGERIE DE VERSAILLES
image 1700 - 1750    
Keywords: gebouwexterieur · tuinornament.
[JP2] [Abstract]

1

19 Deest
image 1700 - 1800    
Keywords: dorpsgezicht.
[JP2] [Abstract]

1

20 Plan general du Parterre et de l'Orangerie de Versailles ...
image 1700 - 1750    
Keywords: buitenplaats- kasteelplattegrond · tuinplattegrond.
[JP2] [Abstract]

1

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 684 found. Next | Sort by date