TU Delft Beeldbank
Home · About · Disclaimer ·

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 58 found. Next | Sort by date

1 DE STAD BOMMEL
image 1738 - 1772    
Keywords: stadsprofiel
[JP2] [Abstract]

1

2 OVERBLYFSELS van het Adelyk SLOT der Heeren van EGMOND.
image 1738 - 1772    
Keywords: buitenplaats- of kasteelgezicht
[JP2] [Abstract]

1

3 OVERBLYFSELS van het Adelyk SLOT der Heeren van EGMOND.
image 1738 - 1772    
Keywords: buitenplaats- of kasteelgezicht
[JP2] [Abstract]

1

4 De groote Markt, het Princen Hof, Stad huis en Hoofd Kerk te ARNHEM.
image 1738 - 1772    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

5 Afbeelding van de Vergaderplaats van de Heeren STAATEN van HOLLAND en WESTFRIESLAND; …
image 1738 - 1772    
Keywords: gebouwinterieur
[JP2] [Abstract]

1

6 De Stad GOUDA, van over den IJssel te zien.
image 1738 - 1772    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

7 Stadhuis te Dordrecht. - Groote Kerk te Dordrecht.
image 1738 - 1772    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

8 Stadhuis te Haarlem - Groote Kerk te Haarlem.
image 1738 - 1772    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

9 Gezigt op de Stad HAARLEM, en de Linnen- en Gaaren- Bleekeryen te Overveen, te zien van de hooge Duinen agter de Kleever Laan.
image 1738 - 1772    
Keywords: dorpsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

10 Het BINNENHOF in 's Gravenhage, te zien van de Finantie Kamer na de groote Zaal.
image 1738 - 1772    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

11 Het Slot van LIESVELD, gelyk het zig vertoonde in 1733.
image 1738 - 1772    
Keywords: buitenplaats- of kasteelgezicht
[JP2] [Abstract]

1

12 Gezigt van het MOLENWATER te MIDDELBURG, van agter de Oude Weesschool te zien.
image 1738 - 1772    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

13 Het HUIS te LOEVESTEIJN, Zoo als het zig Vertoonde Ao. 1619. benevens het Vervoeren van Hugo de Groot.
image 1738 - 1772    
Keywords: buitenplaats- of kasteelgezicht
[JP2] [Abstract]

1

14 De Burgt te Leiden.
image 1738 - 1772    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

15 LOEVESTEIN. - LOEVESTEIN van de Rivier de Waal te zien.
image 1738 - 1772    
Keywords: buitenplaats- of kasteelgezicht
[JP2] [Abstract]

1

16 Het HUIS te LOEVESTEIJN, Zoo als het zig Vertoonde Ao. 1619. benevens het Vervoeren van Hugo de Groot.
image 1738 - 1772    
Keywords: buitenplaats- of kasteelgezicht
[JP2] [Abstract]

1

17 De Stad MONTFOORT, van de WILLESKOPPER-POORT te zien.
image 1738 - 1772    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

18 LOEVESTEIN. - LOEVESTEIN van de Rivier de Waal te zien.
image 1738 - 1772    
Keywords: buitenplaats- of kasteelgezicht
[JP2] [Abstract]

1

19 De Markt, het Stadhuis, de S. Joris Kerk en Koorenbeurs te AMERSFOORT.
image 1738 - 1772    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

20 De beide HAVENPOORTEN en BOK te ZIERIKZEE.
image 1738 - 1772    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 58 found. Next | Sort by date