TU Delft Beeldbank
Home · About · Disclaimer ·

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 49 found. Next | Sort by date

1 Afbeelding van 't beleg der Stad Alkmaer in 't Jaar 1573.
image 1747    
Keywords: historieprent
[JP2] [Abstract]

1

2 Alcmaer vermaert, leyt wel bewaert ... Anno 1597
image 1747    
Keywords: stadsplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

3 Gezigt van de WAAL en Waalstraat, met de Kerk, Tooren en Stadhuis der Stede VLAARDINGEN, te zien van het hoekhuis op de Zusterkade Oost en Zuidwaarts op.
image 1747 - 1800    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

4 DEZELVE ILLUMINATIE: Van de West-zyde te zien.
image 1747    
Keywords: tijdelijk bouwwerk
[JP2] [Abstract]

1

5 AFBEELDINGE VAN DE ILLUMINATIE VAN HET VUURWERK ... ter gelegenheid van de VERKIEZING en KROONING van zyne Rooms Keizerlyke Maj. FRANCISCUS I, den 19 January 1746, in den Vyver in 's Hage gegeven. Van de Oost-zyde op de Korte Vyverberg te zien.
image 1747    
Keywords: tijdelijk bouwwerk
[JP2] [Abstract]

1

6 VERBEELDINGE van het GEVAART voor de ILLUMINATIE en het VUURWERK door ... BARON VAN REISCHACH ... den 19 January 1746 in 's Hage gegeven
image 1747    
Keywords: tijdelijk bouwwerk
[JP2] [Abstract]

1

7 AFBEELDINGE VAN HET VUURWERK, door Anthoni de Groot, Courantier van 's Gravenhage, den XV October M.DCC.XLV. ... op de Groote Bierkade …
image 1747    
Keywords: tijdelijk bouwwerk
[JP2] [Abstract]

1

8 DE NIEUWE OF UTRECHTSCHE POORT TE OUDEWATER.
image 1747    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

9 HET STADHUIS TE OUDEWATER
image 1747    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

10 S'LANDS MAGAZYN EN 'T WEESHUIS TE OUDEWATER.
image 1747    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

11 'T KASTEEL OF SLOT, TE OUDEWATER. Ao. 1555.
image 1747    
Keywords: buitenplaats- of kasteelgezicht
[JP2] [Abstract]

1

12 DE KERK TE OUDEWATER AAN DE ZUIDZIJDE TE ZIEN.
image 1747    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

13 De Grafstede van Vorst Maurits van Nassau Siegen, leggende in Bergen-dal by Kleef.
image 1747    
Keywords: buitenplaats- of kasteelgezicht.
[JP2] [Abstract]

1

14 Gezicht op de Stad Kleef, langs de Spuy-graft.
image 1747    
Keywords: stadsgezicht.
[JP2] [Abstract]

1

15 Het huis Ganswyk, of Genadendal, by den Diergaarde te Kleef.
image 1747    
Keywords: stadsgezicht.
[JP2] [Abstract]

1

16 Gezicht op de stad Kleef en de omleggende landsdouwen, te zien van den Zandberg langs het Kermisdal, buyten de Nassausche poort.
image 1747    
Keywords: stadsgezicht · landschap.
[JP2] [Abstract]

1

17 Het Koningklyk huis Moiland, omtrent Kleef.
image 1747    
Keywords: buitenplaats- of kasteelgezicht.
[JP2] [Abstract]

1

18 Het Slot te Kleef, op de binneplaats te zien.
image 1747    
Keywords: stadsgezicht · gebouwinterieur.
[JP2] [Abstract]

1

19 De Fonteinen, en het Amphitheater, te zien achter de Stutue, genaamd de Yzere Man.
image 1747    
Keywords: stadsgezicht.
[JP2] [Abstract]

1

20 De Butterberg te zien tusschen de Statue, den Yzeren Man, en het Amphitheater te Kleef.
image 1747    
Keywords: stadsgezicht.
[JP2] [Abstract]

1

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 49 found. Next | Sort by date