TU Delft Beeldbank
Home · About · Disclaimer ·

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 222 found. Next | Sort by date

1 Werkzaamheden Kapelsbrug in Delft
image Delft University of Technology     1960    
Keywords: TU Delft · stadsgezichten
[JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [Abstract]

1

2 Toepassing van de reprografie: Bibliotheek TH Delft
image Delft University of Technology     1960    
Keywords: TU Delft · reprografie · TH Delft
[JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [Abstract]

1

3 Brandweeroefening Bibliotheek TH Delft
image Delft University of Technology     1960    
Keywords: TU Delft · brandweeroefeningen
[JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [Abstract]

1

4 Fietsenstalling Bibliotheek TH Delft
image Delft University of Technology     1960    
Keywords: TU Delft · fietsenstallingen
[JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [Abstract]

1

5 Motorbakfiets Bibliotheek TH Delft
image Delft University of Technology     1960    
Keywords: TU Delft · motorbakfietsen · motorfietsen · motorjassen
[JPG] [JPG] [Abstract]

1

6 Postkamer Bibliotheek TH Delft
image Delft University of Technology     1960    
Keywords: TU Delft · bibliotheken · postkamers
[JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [Abstract]

1

7 Verbouwing Bibliotheek TH Delft
image Delft University of Technology     1960    
Keywords: TU Delft · gebouwen · timmeren · metselen
[JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [Abstract]

1

8 Bibliotheekpersoneel Technische Hogeschool Delft (7)
image Delft University of Technology     1960    
Keywords: TU Delft · bibliotheken · personeel
[JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [Abstract]

1

9 Jubilaris Bibliotheek TH Delft (1)
image Delft University of Technology     1960    
Keywords: TU Delft · bibliotheken · personeel · recepties · bibliothecarissen · L.J. van der Wolk · jubilea
[JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [Abstract]

1

10 Het ontmantelen van de Michielsbrug in Delft
image Delft University of Technology     1960    
Keywords: TU Delft · stadsgezichten · tijdsbeelden · bruggen
[JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [Abstract]

1

11 Bijeenkomst ter ere van het afscheid van Dr. C.H. van der Leeuw, voorzitter van het College van Curatoren van de TH Delft (4)
image Delft University of Technology     1960-09-07    
Keywords: TU Delft · portretten · curatoren · recepties
[JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [Abstract]

1

12 Een boekhoudmachine rond 1960
image Delft University of Technology     1960-12-31    
Keywords: TU Delft · apparaten
[JPG] [Abstract]

1

13 De Delftse Schie in Delft
image Delft University of Technology     1960    
Keywords: TU Delft · stadsgezichten
[JPG] [Abstract]

1

14 Centrale Bibliotheek TH Delft (1)
image Delft University of Technology     1960    
Keywords: bibliotheken · TU Delft
[JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [Abstract]

1

15 Centrale Bibliotheek TH Delft (2)
image Delft University of Technology     1960    
Keywords: bibliotheken · TU Delft
[JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [Abstract]

1

16 Binderij Bibliotheek Technische Hogeschool Delft (1)
image Delft University of Technology     1960    
Keywords: bibliotheken · binderijen · TU Delft
[JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [Abstract]

1

17 Binderij Bibliotheek Technische Hogeschool Delft (2)
image Delft University of Technology     1960    
Keywords: bibliotheken · binderijen · TU Delft
[JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [Abstract]

1

18 Verbouwing interieur Bibliotheek TH Delft
image Delft University of Technology     1960    
Keywords: bibliotheken · verbouwingen · TU Delft
[JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [Abstract]

1

19 Verbouwing zolder Bibliotheek TH Delft
image Delft University of Technology     1960    
Keywords: verbouwingen · bibliotheken · TU Delft
[JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [Abstract]

1

20 Jubilaris Bibliotheek TH Delft (2)
image Delft University of Technology     1960    
Keywords: TU Delft · bibliotheken · personeel · recepties · jubilea
[JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [Abstract]

1

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 222 found. Next | Sort by date