TU Delft Beeldbank
Home · About · Disclaimer ·

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 11 of 11 found. | Sort by relevance

1 TEMPLE OF THE SUN & MOON.
image 1796 - 1798    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

2 THE TEMPLE OF PEACE.
image 1796 - 1798    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

3 THE ARCH OF DOLABELLA.
image 1796 - 1798    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

4 Boog van Janus te Rome
image 1796 - 1798    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

5 JANUS ARCH.
image 1796 - 1798    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

6 THE PANTHEON.
image 1796 - 1798    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

7 THE TOMB OF CECILIA METELLA.
image 1796 - 1798    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

8 THE RUINS OF CAESAR'S PALACE.
image 1796 - 1798    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

9 FEEST DER ALLIANTIE, Tusschen de FRANSCHE en BATAAFSCHE REPUBLIEKEN, Gevierd ... den 19den Junij, 1795.
image 1796    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

10 HET VALKHOF OF VORSTENDOMS-BURGT, EEVEN VOOR DE SLOOPING IN 1795 GETEEKEND, ...
image 1796    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

11 Afbeelding der Nationaale Vergadering, in den Hage.
image 1796    
Keywords: historieprent
[JP2] [Abstract]

1

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 11 of 11 found. | Sort by relevance