Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 1 of 1 found. | Sort by date

1 Het effect van Oefentherapie Cesar op houding en klachten van patiënten met chronische aspecifieke lage rugklachten : een gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek met 1-jarige follow-up
report 2000    
Author: Hildebrandt, V.H. · Proper, K.I. · Berg, R. van den · Douwes, M. · Buuren, S. van · Heuvel, S. van den
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Rugklachten · Hernia · Therapie · Bewegingsstoornissen · Fysieke belasting
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 1 of 1 found. | Sort by date