Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 340 found. Next | Sort by date

1 Energiebesparende gebiedsmaatregelen in EPC. VROM initieert nieuwe norm
article 2010    
Author: Wolferen, J. van
Keywords: Energy

2 IS - New vision system passes with flying colours DenV S060320
report 2006    
Keywords: Physics · Historisch materiaal TNO

3 Role of phytochemicals in colon cancer prevention : a nutrigenomics approach
dissertation 2004    
Author: Erk M.J. van
Keywords: Nutrition
[PDF]

4 1949-1974 : 25 jaar Instituut voor zintuigfysiologie TNO. 2: Het in de afdelingen verrichte onderzoek
book 1974    
Keywords: Research · TNO · History · Perception · Historisch materiaal TNO
[PDF]

5 Goede schoolverlichting. Omdat kennis verhelderend werkt
article 2005    
Author: Sliepenbeek, W. · Groot, E.H. de
Keywords: Architecture Vision · Buildings and Infrastructure · Built Environment

6 Ecologische modernisering van bedrijventerreinen : toepassen van het principe 'industriƫle ecologie' (brochure)
report 1997    
Keywords: Environment · Environment · Water · Historisch materiaal TNO

7 Biomethane in the EDGaR program
lecture 2014    
Author: Rabou, L.P.L.M.
[PDF] [Abstract]

8 Mogelijke effecten van NOx-beleid op het warmtekrachtpotentieel : een analyse van de invloed van bestrijdingskosten op de rentabiliteit van warmtekracht
report 2000    
Author: .
[PDF] [Abstract]

9 Verklein jouw kans op kanker : ongeveer 30% van kanker zou worden kunnen voorkomen
report 2014    
Author: Anonymous
Keywords: Health · Kanker · Gezondheid · Leefstijl · Risico · Overgewicht · Healthy for Life · Healthy Living · Behavioural Changes Behavioural Changes Resilient Organisations · CH - Child Health WHC - Work, Health and Care LS - Life Style CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

10 Gevarenanalyses van de toepassing van blikbollen als inzamelpunt voor metalen verpakkingen
report 1993    
Author: Jansen, C.M.A.
Keywords: Environment · Blikbol · Spuitbussen · Gevarenanalyse · Explosiegevaar
[PDF]

11 The perception of small scale damage and repairs of natural stone
article 2008    
Author: Hees, R.P.J. van · Nijland, T.G.
Keywords: Materials

12 Deliverable : Slidebook Waardeketen analyse melkveeketen
report 2012    
Author: Weerdt, C.A. van der · Vonder, M.R.
Keywords: Informatics · Infostructures · Information Society · Communication & Information Human · BIS - Business Information Services HOI - Human Behaviour & Organisational Innovations · TS - Technical Sciences BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

13 Arbeidsparticipatie in Nederland : de personeelsvoorziening met stip op de agenda van management en HR : beschikbaarheid en inzetbaarheid van personeel steeds belangrijker voor bedrijven
lecture 2008    
Author: Grundemann, R.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Werknemers · Inzetbaarheid
[PDF] [Abstract]

14 Emissiefactoren voor licht wegverkeer bij maximum snelheid van 130 km/u op autosnelwegen
report 2011    
Author: Lange, R. de · Eijk, A. · Kraan, T. · Stelwagen, U. · Hensema, A.
Keywords: Emission · Emissiefactoren · Wegverkeer · Organisation · STL - Sustainable Transport & Logistics · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

15 A Dutch database on automated vehicle guidance : from vision to reality
article 2000    
Author: Bastiaensen, E.G.H.J. · Hoedemaeker, D.M. · Zwaneveld, P.J.
Keywords: Traffic · traffic

16 Using the speech transmission index to predict intelligibility of non-native speech
article 2002    
Author: Wijngaarden, S.J. van · Steeneken, H.J.M. · Houtgast, T. · Bronkhorst, A.W.
Keywords: Acoustics and Audiology

17 Cursus bruggen. Dynamica en windeffecten. Basisbegrippen dynamica; Windbelasting op bruggen conform Eurocode; Dynamische respons in Eurocode; Introductie AĆ«rodynamica; Voorbeelden
lecture 2003    
Author: Geurts, C.P.W.
Keywords: Architecture and Building

18 Seksuele intimidatie en agressie en geweld onder de werkingssfeer van de Arbowet : de werkgeversinspanningen ten tijde van de inwerkingtreding van wetswijziging
book 1995    
Author: Amstel, R.J. van · Evers, G.E.
Keywords: Workplace · Agressie · Gewel · Intimidatie · Arbowet
[PDF]

19 Ontwikkeling van gebouwschillen met variabele, klimaatgestuurde eigenschappen Climate Adaptive Building Shells
article 2009    
Author: Boer, B.J. de · Bakker, L.G. · Wilde, P.J.C.J. de · Voorden, M van de.
[PDF] [Abstract]

20 Health effects of a diet high in fibre
article 1994    
Author: Woutersen, R.A. · Poppel, G. van · Arts, C.J.M. · Sinkeldam, E.J.
Keywords: Nutrition

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 340 found. Next | Sort by date