Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 157 found. Next | Sort by date

1 Tinoxide als spectraal-selectieve laag op email
article 1979    
Author: Simonis, F.
Keywords: Materials
[PDF]

2 DNA damage and repair in relation to aging
dissertation 1989    
Author: Mullaart, E.
Keywords: Biology
[PDF]

3 Visie en innovatie
lecture 1988    
Author: Buijs, J.A.

4 De berekening van het Maximaal Toelaatbare Risico niveau van olie en oliecomponenten in water en sediment
report 1993    
Author: Scholten, M.C.T.
Keywords: Safety
[PDF]

5 Onderzoeksprogramma Optimalisering van preventie en patientenzorg bij ernstige heupproblemen
report 1995    
Author: Staats, P.G.M. · Brouwer, A. · Beekum, W.T. van · Kleijn-de Vrankrijker, M.W. de
Keywords: Health

6 Meer inzicht in procesverloop
article 2002    
Author: Tas, A. · Venema, K. · Wülfert, F. · Vogels, J. · Nijssen, B.
Keywords: Nutrition

7 Using modifiers to mitigate salt crystallization damage in porous building materials: an optical microscopy study on borax and sodium sulfate
article 2015    
Author: Granneman, S. · Lubelli, B.A. · Hees, R.P.J. · Shahidzadeh, N.
Keywords: Materials · Buildings and Infrastructures · 2015 Urbanisation · Fluid & Solid Mechanics · SR - Structural Reliability · TS - Technical Sciences

8 Kan voedingsvoorlichting door huisartsen effectiever?: onderzoek naar voedingsvoorlichting in de huisartspraktijk
article 2004    
Author: Verheijden, M.W.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid
[Abstract]

9 Microflora en de dunne darm : fysiologische aspecten
article 1995    
Author: Schaafsma, G.
Keywords: Biology

10 Research Guidance; Verslag van de XXIVe themadag 'Research guidance', gehouden op 8 oktober 1987 te Ede, georganiseerd door de Taakgroep Marktkundig Onderzoek van de Sector-Kamer Verwerking en Marktvoorziening
report 1988    
Keywords: Agriculture
[PDF]

11 The Future of Key Actors in the European Research Area: Synthesis Paper
book 2007    
Author: Akrich, M. · Miller, R.
[PDF] [Abstract]

12 Drie vragenlijsten voor het opsporen van psychosociale problemen bij kinderen van zeven tot twaalf jaar
report 2005    
Author: Vogels, A.G.C. · Crone, M.R. · Hoekstra, F. · Reijneveld, S.A.
Keywords: Historisch materiaal TNO · Jeugd en Gezondheid
[PDF]

13 Risicoanalyse van de ammoniakkoelinstallatie van de ijsbaan "de Meent" in Alkmaar
report 2002    
Author: Jansen, C.M.A.
Keywords: Environment · Ammoniakkoelinstallatie · IJsbaan · Risicoanalyse
[PDF]

14 Eindevaluatie Vraagsturing TNO en GTI’s - Eindrapport
report 2011    
Author: Hertog, P. den · Kaashoek, B. · Korlaar, L. · Minne, B. · Smeets, S. · Velde, R. te
Keywords: Research · TNObeleid · General · Directie en Diensten

15 Report about the IGUS EGOS Meeting 2010 in Tokyo
article 2010    
Author: Wehrstedt, K.D. · Adams, W.D. · Mak, W.A. · Malow, M. · Kumasaki, M.
Keywords: Defence

16 Duurzame mobiliteit met Intelligente Voertuigen : Transumo intelligent vehicles
article 2009    
Author: Horst, A.R.A. van der · Klunder, G.
Keywords: Traffic · Intelligent vehicles · Traffic
[PDF]

17 MERCURY: Modelling of IBC cells with front floating emitter
article 2014    
Author: Burgers, A.R. · Dekker, D.M.C. · Guillevin, N. · Mewe, A.A. · Cesar, I.
[PDF] [Abstract]

18 Spray deposition of oxides at ambient atmosphere, Part 2: Compact TiO2 layers as a model for the investigation of an alternative solid state concept for dye solar cells
article 2006    
Author: Lenzmann, F.O.
[PDF] [Abstract]

19 Note on the resolution of radar systems
article 1957    
Keywords: Radar
[PDF]

20 Note on the resolution of radar systems
article 1957    
Author: Poley, J.P.
Keywords: Radar
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 157 found. Next | Sort by date