Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 1 of 1 found. | Sort by date

1 Rapportage : onderzoek naar een verband tussen echtscheiding en ziekteverzuim in Nederland
report 2007    
Author: Sonneveld, H.M. · Vroome, E.M.M. de · Besseling, J.J.M.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Veilig en gezond werken · Vrouwenarbeid · Echtscheiding · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Mannelijke arbeidskrachten · Arbeid door mannen · Jeugd jongeren · Migranten · Literatuuronderzoek · Statistisch onderzoek
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 1 of 1 found. | Sort by date