Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 1 of 1 found. | Sort by date

1 Kosteneffectiviteit en gezondheidswinst van behalen beleidsdoelen bewegen en overgewicht : onderbouwing Nationaal Actieplan Sport en Bewegen
book 2005    
Author: Wendel-Vos, G.C.W. · Ooijendijk, W.T.M. · Baal, P.H.M. van · Storm, I. · Vijgen, S.M.C. · Jans, M. · Hopman-Rock, M. · Schuit, A.J. · Wit, G.A. de · Bemelmans, W.J.E.
Keywords: Health · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Leefomgeving en gezondheid · Lifestyle · Overheidsbeleid · Kosten-batenanalyse · Lichaamsgewicht · Kosten-batenanalyse · Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding · GVO
[Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 1 of 1 found. | Sort by date