Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 116 found. Next | Sort by date

1 Superkritische fluid processing ; Verslag van de Themadag "Superkritische fluid processing"
report 1990    
Keywords: Agriculture
[PDF]

2 Opdrachtgevers moeten zich deskunsdiger opstellen
article 2009    
Author: Geurts, C.P.W.
Keywords: Architecture and Building

3 Summary of literature review on measurement of IONS in PM2.5
report 2014    
Author: Otjes, R.P.
[PDF] [Abstract]

4 Een blik op de toekomst met SAWEC
report 2005    
Author: .
[PDF] [Abstract]

5 Flexibilisering en arbeid in de informatiemaatschappij : werknemersvragenlijst, bestemd voor werknemers van bedrijven die deelnemen aan het SZW-Werkgeverspanel 1998
report 1998    
Author: Goudswaard, A. · Dhondt, S. · Kraan, K.
Keywords: Workplace · Werknemers · Vragenlijst · Flexibiliteit · Arbeidsomstandigheden

6 Rise in number of overtime hours worked
report 2009    
Author: Bakhuys Roozeboom, M.M.C.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken
[PDF]

7 Validatie indicator arbeid en zorg
report 2012    
Author: Hooftman, W. · Zwieten, M. van · Ybema, J.F. · Bossche, S. van den
Keywords: Workplace · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

8 School & sport speciaal : sport- en beweegactiviteiten voor en door leerlingen uit het speciaal onderwijs
report 2005    
Author: Vries, S.I. de · Duijnhoven, M.J.M. van · Ooijendijk, W.T.M. · Hopman-Rock, M.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid
[PDF]

9 Meetinstrumenten voor determinanten van innovaties (MIDI)
report 2012    
Author: Fleuren, M.A.H. · Paulussen, T.G.W.M. · Dommelen, P. van · Buuren, S. van
Keywords: Health · Healthy for Life · Healthy Living · Human · LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

10 Modelling of spectroscopic batch process data using grey models to incorporate external information
article 2001    
Author: Gurden, S.P. · Westerhuis, J.A. · Bijlsma, S. · Smilde, A.K.
Keywords: Nutrition

11 Driver behavioural effects from ISA (external deliverable D3.4). PROSPER project
article 2005    
Author: Várhelyi, A. · Rook, A.M. · Hogema, J.H. · Broekx, S. · Panis, L.
Keywords: Defence

12 Reuma in Nederland: de cijfers; Actualisering 2000
report 2001    
Author: Chorus, A.M.J.
Keywords: Health
[PDF]

13 Psychological responses to the injection of insulin with the disposable front-end Medi-Jector (MJ-6)
article 1998    
Author: Gonzalez, J.L. · Verrips, G.H.W. · Fekkes, M. · Hirasing, R.A. · Groth, M.
Keywords: Health

14 Leren van incidenten: leren in uw organisatie?
lecture 2009    
Author: Steijger, N. · Drupsteen, L. · Groeneweg, J. · Kampen, J. van · Zwetsloot, G.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living
[PDF]

15 Soezen : grondstoffen en bereidingswijze
article 1995    
Author: Rottier, W.J.
Keywords: Nutrition
[PDF] [Abstract]

16 Labour market flexibility, productivity and employment
dissertation 2010    
Author: Vergeer, R.
Keywords: Workplace
[PDF]

17 Onthulling: Nederland stoot veel meer broeikasgas uit dan de overheid beweert
report 2017    
Author: Hensen, A. · Wiel, H. van der · Mommers, J.
[PDF] [Abstract]

18 Aerosol cycle and influence on the radiation balance = MEMORA: Measurement and Modeling of the reduction of Radiation by Aerosol
report 2001    
Author: .
[PDF] [Abstract]

19 Development of substitute natural gas from biomass in the Netherlands
article 2008    
Author: Drift, A. van de.
[PDF] [Abstract]

20 The contribution of renewable energy to a sustainable energy system. Volume 2 in the CASCADE MINTS project
report 2005    
Author: Fahl, U. · Pratlong, F. · Le Mouel, P. · Kydes, A. · Akimoto, K.
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 116 found. Next | Sort by date