Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 1496 found. Next | Sort by date

1 Viskoelastisches Deformationsverhalten und molekulare Prozesse
article 1954    
Author: Schwarzl, F.
Keywords: Chemistry
[PDF]

2 Resultaten van stekproeven met blauwe bessen (Vaccinium corymbosum L. en hare hybriden), gedurende de jaren 1941 tot en met 1943
report 1946    
Author: Beijerinck, W. · Wasscher, J.
Keywords: Agriculture
[PDF]

3 Implicit integration of the Perzyna viscoplastic material model
report 1995    
Author: Boogaard, A.H. van den · Feenstra, P.H.
Keywords: Innovation · Finite element method · Viscoplasticity · Nonlinear mechanics
[PDF]

4 Accurate yearly yield calculation using PV module fingerprint method applied for MWT, H-pattern and thin film modules
article 2015    
Author: Dekker, N.J.J. · Kroon, J.M. · Jansen, M.J. · Eerenstein, W.
[PDF] [Abstract]

5 VERVALLEN
article 2015    
Author: .
[PDF] [Abstract]

6 De eerste fasen van een adviesproject geleid door een externe adviseur
article 1967    
Author: Schröder, M.
Keywords: Health · Gezondheidszorg
[PDF]

7 Energiebesparing in varkensslachterijen
article 1982    
Author: Wijlhuizen, A.E.

8 Intelligente dataverwerking en procesbesturing : speerpunten voor actie
report 1999    
[PDF]

9 Stortgoed- en poedertechnologie : verslag van de NRLO-themadag, gehouden op 10 december 1991 te Enschede
report 1992    
Keywords: Agriculture
[PDF]

10 Perspectieven voor het ontwikkelingsgerichte landbouwkundig onderzoek
report 1993    
Keywords: Agriculture
[PDF]

11 Interferon. Biologie en perspectieven voor klinische toepassing
article 1981    
Author: Schellekens, H.
Keywords: Pharmacology

12 Kwetsbare ketens: meer inzicht via vulnerability index
article 2010    
Author: Verweij, C.A.
Keywords: Logistics

13 Changing roles of the clients, architects and contractors through BIM.
article 2010    
Author: Sebastian, R.
Keywords: Architecture · Multidisciplinary collaboration · BIM · CAD · Integrated procurement · Hospital building

14 Duurzaamheid en betrouwbaarheid van de collectieve zonneboilerinstallaties te Amstelveen
report 1988    
Author: Brethouwer, D. · Schoonewille, H.
Keywords: Energy

15 Terugblik commissioning workshop
article 2009    
Author: Peitsman, H.C.
Keywords: Energy

16 IJkdijk bezwijkt volgens plan
article 2008    
Author: Meijer, R.
Keywords: Informatics
[PDF]

17 Nieuwsgaring in de wetgeving 1986
article 1987    
Author: Botma, Y.
Keywords: Criminology

18 Nieuw informatiesysteem over aardwarmtewinning
article 2010    
Author: Kramers, L.
Keywords: Geosciences
[PDF]

19 Factsheet Resultaten Vijfde Landelijke groeistudie TNO 10 juni 2010
report 2010    
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid
[PDF]

20 Even aandacht voor... Allochtone vrouwen, hun zwangerschap en bevalling
article 2010    
Author: Buitendijk, S.
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 1496 found. Next | Sort by date