Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 2 of 2 found. | Sort by date

1 Kwaliteitsrichtlijn verpleeghuisbedden
report 1991    
Keywords: Workplace · Nederland · Produktveiligheid · Verpleegtehuizen · Ziekenhuizen · Sanatoria · Veilig ontwerp · Vervaardiging van meubels · Welzijnszorg
[PDF] [Abstract]

2 Outlines of the WEBA-instrument : A conditional approach for the assessment of the quality of work
report 1990    
Author: Pot, F.D. · Christis, J.H.P. · Fruytier, B.G.M. · Kommers, H. · Middendorp, J. · Peeters, M.H.H. · Vaas, F.
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Beroepsziekten · Welzijn · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Stress · Geestelijke overbelasting · On-the-job-leren · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Nederland
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 2 of 2 found. | Sort by date