Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 589 found. Next | Sort by date

1 Preventie beroepsgebonden rugproblematiek : perspectieven voor epidemiologisch onderzoek
book 1988    
Author: Hildebrandt, V.H.
Keywords: Workplace · Rugklachten · Hernia · Nederland · Ergonomie · Arbeidsbelasting · Epidemiologie
[PDF] [Abstract]

2 Aging: uncertainties and solutions: an exploration of scenarios problems and solutions with respect to the affordability of societal aging
book 2012    
Author: Auping, W. · Pruyt, E. · Kwakkel, J. · Gijsbers, G. · Rademakers, M.
Keywords: Health · ETP Strategy and Change · Healthy for Life · Healthy Living · Society SC Strategy and Change · SP1 - Strategy & Policy 1 · BSS - Behavioural and Societal Sciences ETP - Enabling Technology Programs
[PDF] [Abstract]

3 Vergrijzing: onzekerheden en oplossingen: exploratie van scenario's en oplossingen voor de betaalbaarheid van de vergrijzing
book 2012    
Author: Auping, W. · Pruyt, E. · Kwakkel, J. · Gijsbers, G. · Rademakers, M.
Keywords: Health · Healthy for Life · Healthy Living · Society · SP1 - Strategy & Policy 1 · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

4 Studie 'Welzijn op het werk in de bosarbeid' : eindrapport
book 1999    
Author: Nossent, S. · Polman, J. · Dijk, F.
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Belgie · Enquetes · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Boswerkzaamheden · Welzijn · Cursussen · Landbouw en visserij · Bosbouw
[PDF] [Abstract]

5 Duinen en duinvalleien : een landschapsecologische studie van het Nederlandse duingebied
book 1979    
Author: Bakker, T.W.M. · Klijn, J.A. · Zadelhoff, F.J. van
[PDF]

6 De WEBA-methodiek : een instrument voor het beoordelen van kwaliteit van de arbeid
report 1990    
Keywords: Workplace · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Onderzoek naar welzijn · Methodologie · Arbeidsomstandighedenwet · Arbowet · Nederland
[PDF] [Abstract]

7 Preventie beroepsgebonden rugproblematiek : perspektieven voor epidemiologisch onderzoek
report 1988    
Author: Hildebrandt, V.H.
Keywords: Workplace · Rugklachten · Hernia · Nederland · Ergonomie · Arbeidsbelasting · Epidemiologie
[PDF] [Abstract]

8 Modellering verkeerslasten. Wegverkeersbelasting voor bruggen
article 2012    
Author: Steenbergen, R.D.J.M. · Boer, A. de
Keywords: Architecture · Buildings and Infrastructure · Built Environment · Building Engineering & Civil Engineering · SR - Structural Reliability · TS - Technical Sciences
[Abstract]

9 Werken met industriële lasers : Een verkennende studie naar veiligheids- en gezondheidsaspecten bij werken met lasers voor materiaalbewerking
book 1991    
Author: Mossink, J.C.M.
Keywords: Workplace · Nederland · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Lasers · Arbeidshygiene · Beroepshygiene · Industriele sector · Secundaire sector
[PDF] [Abstract]

10 Matig alcoholgebruik tijdens de zwangerschap: samenvatting van een grootschalig Europese studie
article 1993    
Author: Verkerk, P.H. · Noord-Zaadstra, B.M. van
Keywords: Healthh
[PDF] [Abstract]

11 Matig alcoholgebruik tijdens de zwangerschap: samenvatting van een grootschalig Europese studie
article 1991    
Author: Hirasing, R.A. · Boontje, R.P. · Buitendijk, S.E.
Keywords: Healthh
[PDF] [Abstract]

12 Netwerkvorming binnen de informatieketen: nieuwe vormen van dienstverlening door bibliotheek, boekhandel en uitgeverij
report 1997    
Author: Frowein, J.C. · Wiercx, A.A.
Keywords: Informatics
[PDF] [Abstract]

13 Hoogtepunten uit het ECN Milieuonderzoek 2011-2014 - Ten behoeve van IenM - Directie Klimaat, Lucht en Geluid
report 2015    
Author: Groot, G.J. d.
[PDF] [Abstract]

14 Strategic Innovation Assets voor Nederland: Een hulpmiddel bij het analyseren van assets in het Nederlandse innovatiesysteem
report 2019    
Author: Gijsbers, G. · Bakker, B. · Bree, T. van · Geurts, A.
[PDF] [Abstract]

15 Intersectorale samenwerking rondom een gezonde wijk [Intersectoral coalitions to realize a healthy neighborhood: A Delphi-study to priorities, sectors and determinants]
article 2015    
Author: Klauw, D. van der · Broek, E. van den · Empelen, P. van
Keywords: Health · Gezonde leefomgeving · Intersectorale samenwerking · Publieke gezondheidszorg · Gezondheidsbevordering · Delphi-studie · Healthy neighborhoods · Intersectoral coalitions · Public health · Health promotion · Delphi-study · Healthy for Life · Healthy Living · Life · WHC - Work, Health and Care LS - Life Style · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

16 Glans als bron van hinder bij het lezen van drukwerk
book 1994    
Author: Bergem, P.M. van · Padmos, P.
Keywords: Workplace · Ogen · Typografie · Druktechnieken · Reprografie · Informatie · Kunstmatige verlichting
[PDF] [Abstract]

17 Preventie beroepsgebonden rugproblematiek : inventarisatie van methoden van gezondheidsvoorlichting en -opvoeding (GVO) in de arbeidssituaties
book 1988    
Author: Grinten, M.P. van der · Urlings, I.J.H. · Hildebrandt, V.H.
Keywords: Workplace · Rugklachten · Hernia · Arbodoc · Nederland · Ergonomie · Arbeidsbelasting
[PDF] [Abstract]

18 Statistische informatie over arbeidsongeschiktheid : een analyse van vraag en aanbod
book 1992    
Author: Veerman, T.J. · Smulders, P.G.W. · Gründemann, R.W.M.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Arbeidsongeschikten · Statistiek · Nationale statistieken · Documentatie · Informatie · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Nederland
[PDF] [Abstract]

19 Toegevoegde waarde van de elektriciteitssector voor de Nederlandse economie
report 2013    
Author: Sijm, J.P.M. · Tieben, B. · Hof, B. · Kocsis, V. · Hout, M. va.
[PDF] [Abstract]

20 Berekening kachel-opties 2019-2020
report 2020    
Author: Plomp, A.J. · Visschedijk, A.J.H. · Dröge, R.
Keywords: Emissie · Kosten · Houtkachels · Houtverbruik · Huishoudens
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 589 found. Next | Sort by date