Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 17 of 17 found. | Sort by date

1 Nog sleutelwerk te verrichten, maar : second opinion-regeling boekt succes
article 1999    
Author: Andriessen, S. · Amstel, R. van
Keywords: Arbeidsongeschiktheid · Beroepsrehabilitatie · Werknemers · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Werkgevers · Arbodiensten · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV
[PDF] [Abstract]

2 Onduidelijke positie bedrijfsarts knelpunt voor medisch specialist : samenwerking voor verbetering vatbaar
article 2000    
Author: Buijs, P. · Amstel, R. van
Keywords: Workplace · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Medische beroepen · Artsen · Huisartsen · Specialisten · Samenwerking · Brainstormen · Sociaal-medische begeleiding
[PDF] [Abstract]

3 Arbodienstenpanel : rapportage vijfde peiling : ervaringen met o.a. de Wet verbetering poortwachter
report 2004    
Author: Amstel, R. van · Putten, D. van
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Arbodiensten · Sociaal-medische begeleiding · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Bedrijfsgezondheidszorg · Ziekteverzuimbegeleiding · Gevaarlijke arbeidsomstandigheden · Preventie · Enquetes · Steekproeven · Opinieonderzoeken · Nederland · Enquetes · Vragenlijsten
[PDF] [Abstract]

4 Mogelijkheden voldoende, uitvoering kan beter : anderhalf jaar wet Rea
article 2000    
Author: Amstel, R. van · Putten, D. van
Keywords: Workplace · Wet REA · Arbodiensten · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · Vaststelling arbeidsgeschiktheid
[PDF] [Abstract]

5 Second opinion bij onenigheid over arbeidsongeschiktheid : ervaringen in de praktijk
report 1998    
Author: Amstel, R. van · Marcelissen, F.H.G.
Keywords: Workplace · Eigen risico · Diagnostiek · Geneeskundig onderzoek · Arbeidsgeschiktheid · Arbeidsongeschiktheid · Uwv · Arbodiensten
[PDF] [Abstract]

6 Wet verbeterd; poortwachter niet : arbodiensten tevreden over Wvp, maar niet over UWV
article 2005    
Author: Amstel, R. van · Putten, D. van
Keywords: Workplace · WAO · WAO-gat · Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · Arbodiensten
[PDF] [Abstract]

7 Het arbodienstenpanel : rapportage vierde peiling : ervaringen met de dienstverlening
report 2002    
Author: Amstel, R. van · Putten, D. van
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Nederland · Bedrijfsgezondheidszorg · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Enquetes · Arbodiensten · Sociaal-medische begeleiding · Arbobeleid
[PDF] [Abstract]

8 Het arbodienstenpanel : wat zijn de ervaringen bij reïntegratie? : rapportage eerste peiling
report 1998    
Author: Amstel, R. van · Putten, D. van
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Nederland · Bedrijfsgezondheidszorg · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Arbodiensten · Sociaal-medische begeleiding
[PDF] [Abstract]

9 Seksuele intimidatie : voorkomen en beleid voeren : ervaringen bij 50 arbeidsorganisaties
book 1993    
Author: Amstel, R. van · Volkers, H.J.
Keywords: Workplace · Vrouwenarbeid · Nederland · Seksuele intimidatie · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Shopstewards · Vertrouwenspersonen
[PDF] [Abstract]

10 Het arbodienstenpanel : rapportage tweede peiling
report 1999    
Author: Amstel, R. van · Putten, D. van · Proper, K.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Nederland · Bedrijfsgezondheidszorg · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Enquetes · Arbodiensten · Sociaal-medische begeleiding · Wet REA · Arbeid door gehandicapten · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV
[PDF] [Abstract]

11 Leidraad voor huisarts & bedrijfsarts bij de sociaal-medische begeleiding bij arbeidsverzuim
report 2002    
Author: Anema, H. · Buijs, P. · Amstel, R. van · Putten, D. van
Keywords: Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Gezondheidszorg · Medische beroepen · Artsen · Huisartsen · Specialisten · Samenwerking · Brainstormen · Vaststelling arbeidsgeschiktheid
[PDF] [Abstract]

12 Positieve actie : er moet aan gewerkt worden : praktijkervaringen bij arbeidsorganisaties die een beroep deden op de Stimuleringsregeling Positieve Actie voor Vrouwen
book 1994    
Author: Amstel, R. van · Berg, T. van den · Verschuren, R.
Keywords: Workplace · Subsidies · Vrouwen · Arbeidsorgansiaties
[PDF] [Abstract]

13 Het arbodienstenpanel : rapportage derde peiling : de ervaringen met één jaar Rea
report 2000    
Author: Amstel, R. van · Putten, D. van · Vinke, H.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Nederland · Bedrijfsgezondheidszorg · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Enquetes · Arbodiensten · Sociaal-medische begeleiding · Arbobeleid
[PDF] [Abstract]

14 De bedrijfsarts tussen preventie en curatie : de toekomstige rol van de bedrijfsarts
article 2003    
Author: Putten, D. van · Amstel, R. van · Anema, H.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Therapie · Medische beroepen · Artsen · Huisartsen · Specialisten · Preventie · Arbodiensten · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid
[PDF] [Abstract]

15 Dutch occupational physicians and general practitioners wish to improve cooperation
article 1999    
Author: Buijs, P. · Amstel, R. van · Dijk, F. van
Keywords: Workplace · Sickness absence · Absenteeism · Employee · Employer · General practitioner · Health care quality · Interview · Netherlands · Occupational health service · Occupational physician · Physician attitude · Priority journal · Professional practice · Teamwork · Work environment · Family Practice · Humans · Interprofessional Relations · Netherlands · Occupational Health · Questionnaires
[Abstract]

16 Verzuimprotocol blijkt bruikbaar : leidraad aanpak verzuim om psychische redenen
article 2004    
Author: Heuvel. F. van den · Amstel, R. van · Jettinghof, K. · Ybema, J.F.
Keywords: Workplace · Veilig en gezond werken · Psychoneurosen · Ziekteverzuimbeleid · Thuiszorg · Geestelijke gezondheidszorg
[PDF] [Abstract]

17 Evaluatie van de leidraad 'Aanpak verzuim om psychische redenen' in de Thuiszorg en GGZ
report 2004    
Author: Heuvel, F. van den · Amstel, R. van · Jettinghoff, K. · Ybema, J.F. · Bossche, S.N.J. van den
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Veilig en gezond werken · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Psychische arbeidsbelasting · Stress · Geestelijke overbelasting · Thuiszorg · Geestelijke gezondheidszorg · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Nederland · Case studies · Gezondheidszorg · Welzijnszorg
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 17 of 17 found. | Sort by date