Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 16 of 16 found. | Sort by date

1 Evaluatie van de nieuwe regeling voor zwangerschaps- en bevallingsverlof voor vrouwen in loondienst
book 1992    
Author: Amstel, R.J. van
Keywords: Workplace · Nederland · Zwangerschaps-en bevallingsverlof · Ouderschapsverlof · Bevordering van arbeid door vrouwen · Vrouw en recht · Emancipatiewetgeving · Arbeid door zwangere vrouwen
[PDF] [Abstract]

2 Voor verbetering vatbaar (deel 2) : medische specialisten over hun samenwerking met bedrijfsartsen bij sociaal-medische begeleiding
report 2000    
Author: Amstel, R.J. van · Buijs, P.C.
Keywords: Workplace · Medische beroepen · Artsen · Huisartsen · Specialisten · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Samenwerking · Brainstormen · Ziekteverzuimbegeleiding · Gezondheidszorg · Maatschappelijke dienstverlening · Enquetes · Vragenlijsten
[PDF] [Abstract]

3 Deelrapport ziekteverzuim in de gezinsverzorging : uitkomsten van een organisatie-onderzoek
book 1988    
Author: Amstel, R.J. van · Lenshoek, D.E.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Gezinshulp · Gezinsverzorging · Ziekteverzuimbeleid · Nederland · Interviews · Welzijnszorg
[PDF] [Abstract]

4 De verzuimbegeleiding bij rugklachten of psychische klachten en het oordeel van de patiënt
article 2004    
Author: Anema, J.R. · Amstel, R.J. van
Keywords: Health Workplace · Leefomgeving en gezondheid · Rugklachten · Hernia · Ziekteverzuimbegeleiding · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Stress · Geestelijke overbelasting · Relatie arts patient · Therapie
[PDF] [Abstract]

5 Seksuele intimidatie en agressie en geweld onder de werkingssfeer van de Arbowet : de werkgeversinspanningen ten tijde van de inwerkingtreding van wetswijziging
book 1995    
Author: Amstel, R.J. van · Evers, G.E.
Keywords: Workplace · Agressie · Gewel · Intimidatie · Arbowet
[PDF]

6 Begeleiding van werknemers met rug- en psychische klachten vanuit zowel het perspectief van de patiënt als de bedrijfsarts
report 2003    
Author: Anema, J.R. · Amstel, R.J. van
Keywords: Workplace · Rugklachten · Hernia · Psychosomatische ziekten · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Relatie arts patient · Patienten · Ziekteverzuimbegeleiding · Sociaal-medische begeleiding · Bedrijfsgezondheidszorg · Nederland · Gezondheidszorg
[PDF] [Abstract]

7 Een kind krijgen en blijven werken: een overzicht van onderzoeksresultaten rond zwangerschap-, bevallings- en ouderschapsverlof
book 1988    
Author: Amstel, R.J. van · Slot, E. · Vrooland, V.C.
Keywords: Workplace
[PDF]

8 Winst voor werk en organisatie : nieuwe wegen voor bedrijfsleven en overheid
book 1986    
Author: Steensma, H.O. · Vrooland, V.C. · Amstel, R.J. van
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Arbeid · Reorganisatie · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Nederland · Verf · Openbaar bestuur
[PDF] [Abstract]

9 Zwangerschap, moederschap in combinatie met betaalde arbeid : een onderzoek onder vrouwen met een kind van 0-1 jaar in Nederland, naar de arbeidsmarktparticipatie tijdens de zwangerschap en na de bevalling en naar de wijze waarop men het geven van borstvoeding heeft gecombineerd met het werk
book 1986    
Author: Amstel, R.J. van · Lenshoek, D.E. · Kruidenier, H.J.
Keywords: Workplace · Historisch materiaal TNO · Nederland · Zwangerschaps-en bevallingsverlof · Ouderschapsverlof · Bevordering van arbeid door vrouwen · Vrouw en recht · Emancipatiewetgeving · Arbeid door zwangere vrouwen
[PDF]

10 Weinig veranderingen in kwaliteit van sociaal-medische begeleiding en tevredenheid bij patiënten met arbeidsverzuim, na samenwerkingsprojecten voor huis- en bedrijfsartsen [Limited change in the quality of the social medical guidance and in the satisfaction of sick-listed patients, after collaborative projects between general practitioners and occupational physicians]
article 2005    
Author: Amstel, R.J. van · Anema, J.R. · Jettinghoff, K. · Verbeek, J.H. · Nauta, A.P. · Putten, D.J. van
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Ziekteverzuimbegeleiding · Sociaal-medische begeleiding · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Medische beroepen · Artsen · Huisartsen · Specialisten · Samenwerking · Brainstormen · Nederland · General practice · Health care quality · Interview · Questionnaire · Social medicine · Adolescent · Adult · Aged · Employment · Female · Humans · Interdisciplinary Communication · Male · Middle Aged · Netherlands · Occupational Medicine · Patient Satisfaction · Physicians, Family · Quality of Health Care · Sick Leave
[Abstract]

11 Een stap vooruit op een lange weg : de samenwerkingsprojecten tussen huis- en bedrijfsartsen in 10 regio's : effecten op het proces van samenwerken, gedragsverandering van artsen en de tevredenheid bij patiënten
report 2003    
Author: Anema, J.R. · Amstel, R.J. van · Venema, A. · Putten, D.J. van · Vroome, E.M.M. de
Keywords: Workplace · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Huisartsen · Specialisten · Relatie arts patient · Bedrijfsgezondheidszorg · Sociaal medische begeleiding · Patienten
[PDF] [Abstract]

12 Kwaliteit van de arbeid en organisatie : veranderingen in de praktijk
report 1984    
Author: Ris, B.G.M. · Vrooland, C. · Amstel, R.J. van · Hartog, H.H.W. den · Masselink, W. · Zandvliet, C.G.
Keywords: Workplace · Arbeidsomstandigheden · Werknemers
[PDF]

13 Psychologische veranderingen na regionale projecten om de samenwerking huisarts-bedrijfsarts te verbeteren
article 2005    
Author: Nauta, A.P. · Grumbkow, J. von · Amstel, R.J. van · Venema, A. · Anema, J.R. · Overzier, P.M.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Medische beroepen · Artsen · Huisartsen · Specialisten · Samenwerking · Brainstormen · Arbeidspsychologie · Bedrijfspsychologie
[PDF] [Abstract]

14 Samenwerking tussen huis- en bedrijfsartsen : longitudinaal onderzoek naar aanleiding van regionale samenwerkingsprojecten
article 2005    
Author: Venema, A. · Anema, J.R. · Amstel, R.J. van · Putten, D.J. van · Buijs, P.C. · Nauta, A.P. · Verbeek, J.H.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Medische beroepen · Artsen · Huisartsen · Specialisten · Samenwerking · Brainstormen
[PDF] [Abstract]

15 Patient satisfaction with occupational health physicians, development of a questionnaire
article 2005    
Author: Verbeek, J.H. · Boer, A.G. de · Weide, W.E. van der · Piirainen, H. · Anema, J.R. · Amstel, R.J. van · Hartog, F.
Keywords: Workplace Health · Confidentiality · Health care access · Health care quality · Health service · Occupational health · Patient attitude · Patient satisfaction · Physician · Reliability · Adult · Attitude to Health · Clinical Competence · Female · Health Services Accessibility · Health Services Research · Humans · Interviews · Male · Middle Aged · Netherlands · Occupational Medicine · Patient Satisfaction · Physician-Patient Relations · Questionnaires
[Abstract]

16 Communication between Dutch rheumatologists and occupational physicians in the occupational rehabilitation of patients with rheumatic diseases
article 2002    
Author: Buck, P.D.M. de · Amstel, R.J. van · Buijs, P.C. · Maasen, J.H.W. · Dijk, F.J.H. van · Hazes, J.M.W. · Vliet Vlieland, T.P.M.
Keywords: Arbeidsongeschiktheid · Beroepsrehabilitatie · Reuma · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Medische beroepen · Artsen · Huisartsen · Specialisten · Samenwerking · Brainstormen · Sociale voorlichting · Communicatie
[Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 16 of 16 found. | Sort by date