Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 43 found. Next | Sort by date

1 Towards a better understanding of the chronically ill, vocational perspectives, work adjustments, information technology and quality of work
dissertation 2003    
Author: Andries, F.
Keywords: Workplace

2 De jeugdgezondheidszorg als voorziening voor adolescenten II: de lbo-leerkracht als signaleerder en verwijzer van gezondheidsproblematiek
article 1986    
Author: Andries, F.
Keywords: Health · Leerkrachten · Schoolartsen · Jeugdgezondheidszorg
[PDF]

3 Hoezo oud!: Een literatuuronderzoek ten behoeve van onderzoekprogrammering op het terrein van de ouder wordende werknemer
report 1992    
Author: Andries, F.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschikten · Bevordering van arbeid door ouderen · Vervroegde uittreding · VUT · Pensionering · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Arbeid door ouderen · Bejaarden · Gepensioneerden
[PDF] [Abstract]

4 Op de voet gevolgd: onderzoek naar arbeid in het leven van patiënten met een neuromusculaire aandoening
book 2000    
Author: Andries, F.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Spieraandoeningen · Arbeid door gehandicapten · Sociaal-medische begeleiding · Arbeidsongeschiktheid
[PDF] [Abstract]

5 Vijf jaar later : longitudinaal onderzoek naar arbeid in het leven van patiënten met een neuromusculaire aandoening
report 2000    
Author: Andries, F.
Keywords: Workplace · Spieraandoeningen · Welzijn · Arbeid door lichamelijk gehandicapten · Beroepsrecht ondernemingsraden · Neuropathieen · Arbeidsongeschiktheid · Reintegratie
[PDF] [Abstract]

6 Automatiseren is mensenwerk : Arbeid en gezondheid van automatiseringsdeskundigen
report 1990    
Author: Andries, F.
Keywords: Workplace · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Medezeggenschap · Taakomschrijving · Functieomschrijving · Taakinhoud · Automatisering
[PDF] [Abstract]

7 Employment status and working conditions
book 2002    
Author: Goudswaard, A. · Andries, F.
Keywords: Workplace · Enquetes · EEG-landen
[PDF] [Abstract]

8 LTS-ers aan de slag ; eerste indrukken van een lopend onderzoek
report 1975    
Author: Stroink, P. · Andries, F.
Keywords: Training
[PDF]

9 Zonder diploma van school; voortijdige schoolverlaters in de Leidse regio (samenvatting)
report 1981    
Author: Andries, F. · Vogels, T.
Keywords: Training
[PDF]

10 Zonder diploma van school : voortijdige schoolverlaters in de Leidse regio
report 1981    
Author: Andries, F. · Vogels, T.
Keywords: Training
[PDF]

11 Evaluatieonderzoek VTO-samenwerkingsverbanden : een netwerk voor beleid gericht op samenwerking: ervaringen en meningen van bij VTO betrokken instellingen en personen
report 1986    
Author: Andries, F. · Herngreen, W.P.
Keywords: Health
[PDF]

12 De LTS'er van scholier tot werknemer: verslag van een onderzoek naar de toetreding van LTS'ers tot de arbeidsmarkt
report 1977    
Author: Stroink, P.L. · Andries, F.
Keywords: Workplace
[PDF]

13 COPD, werk en reïntegratie onder de Wet Rea
report 2003    
Author: Andries, F. · Jettinghoff, K. · Kremer, A.M.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Veilig en Gezond Werken · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Enquetes · Case studies · Arbeid door chronisch zieken · CARA · Arbeidsmarkt · Werkgelegenheid · Wet REA · Werkgevers · Sociaal-medische begeleiding
[PDF] [Abstract]

14 Werken met de computer : wie wordt er beter van?
article 2003    
Author: Smulders, P.G.W. · Andries, F.
Keywords: Workplace · Veilig en gezond werken · Gezondheidstoestand · Ziekte en gezondheid · Nederland · Internet · Cybernetica · Informatica · Informatietechnologie · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Arbeidsvoldoening · Arbeidssatisfactie · Stress · Geestelijke overbelasting · Administratieve automatisering · Microprocessors · Microelectronica · Microcomputers · Computers
[PDF] [Abstract]

15 Werken met een neuromusculaire aandoening : vier spierziekten onderzocht
book 1996    
Author: Andries, F. · Wevers, C.W.J.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Neurologie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Mircheck · Spieraandoeningen
[PDF] [Abstract]

16 Boven de norm; een inventarisatie van aktiviteiten vanuit de JGZ ten behoeve van oudere adolescenten
report 1987    
Author: Vogels, T. · Visser, A. · Andries, F.
Keywords: Health · Jeugdgezondheidszorg
[PDF]

17 Ouderenbeleid van bedrijven in theorie en praktijk
bookPart 1995    
Author: Kompier, M. · Smulders, P. · Andries, F.
Keywords: Nederland · Leeftijd · Stress · Geestelijke overbelasting · Generaties · Generatiekloof · Leeftijd · Carriere · Loopbaan · Promotie · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid
[Abstract]

18 Adolescenten en de jeugdgezondheidszorg; Onderzoek onder LBO-leerkrachten in Zuid-Oost Drenthe
report 1985    
Author: Andries, F. · Vogels, T. · Visser, A.
Keywords: Health · Adolescenten · Jeugdgezondheidszorg · Drenthe
[PDF]

19 Vermindering van de lichamelijke belasting in de rubberindustrie
book 1994    
Author: Douwes, M. · Urlings, I.J.M. · Andries, F.
Keywords: Workplace · Nederland · Fysieke arbeidsbelasting · Ergonomie · Preventie · Rubberindustrie · Kunstofindustrie · Vulcaniseren · Vormpersen · Intern transport · Rubber · Kunststof
[PDF] [Abstract]

20 Het gebruik van vragenlijsten in de adolescentenzorg vanuit de JGZ ; verslag van een telefonische enquête
report 1988    
Author: Vogels, T. · Andries, F. · Danz, M. · Kuiper, T. · Visser, A.
Keywords: Health · Jeugdgezondheidszorg
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 43 found. Next | Sort by date