Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 79 found. Next | Sort by date

1 Informatie voor werkgevers van jongeren met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking
report 2006    
Author: Andriessen, S.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Werkende jongeren · Arbeid door jeugdigen · Werkgevers · Indienstneming van gehandicapten · Sociaal-medische begeleiding · Kosten-batenanalyse · Leerwerkplaatsen · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Wettelijke aansprakelijkheid
[PDF] [Abstract]

2 Verplicht aannemen van arbeidsgehandicapten, werkt het?
article 2006    
Author: Andriessen, S.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Arbeid door gehandicapten · Aanstelling · Personeelsselektie · Personeelsvoorziening · Indienstneming van gehandicapten · Wet arbeid gehandicapte werknemers · WAGW · Positieve actie · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Slovenie
[Abstract]

3 Jonggehandicapten via stadsdeel aan het werk
article 2006    
Author: Andriessen, S.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Werkende jongeren · Arbeid door jeugdigen · Arbeid door geestelijk gehandicapten · Arbeid door stagiars · Werkloosheidsbestrijding · Gemeentelijk beleid · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapte · Noord-Holland
[PDF] [Abstract]

4 Nog altijd geen representatieve registratie arbeidsongevallen: de cijfers over 1987
article 1988    
Author: Andriessen, S.
Keywords: Workplace · Arbeidsomstandigheden · Arbeidsongevallen
[PDF] [Abstract]

5 Met name kleine bedrijven onbekend met artikel 9 verplichting : bestaand voorlichtingsmateriaal niet duidelijk genoeg
article 1991    
Author: Andriessen, S.
Keywords: Workplace · Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Arbobeleid bedrijven · Ongevallen · Nederland
[PDF] [Abstract]

6 Meer doen voor meer poen? : aanwezigheidsprikkels en sancties bij verzuim
article 2005    
Author: Andriessen, S.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Ziekteverzuimbeleid · Aansporingen · Incentives · Prikkels
[PDF] [Abstract]

7 Arbeidspool als arbeidsmarktinstrument: veel mogelijkheden maar lastig vorm te geven
article 2003    
Author: Andriessen, S.
Keywords: Workplace · Nederland · Tijdelijke arbeidskrachten · Uitzendarbeidskrachten · Flexibele arbeidsrelaties · Arbeidsmarktpolitiek · Arbeidsvoorziening · Arbeidspools · Midden-en kleinbedrijf · Organisatie van de arbeid
[Abstract]

8 Een werkend perspectief voor jongeren met een arbeidshandicap
book 2004    
Author: Andriessen, S. · Besseling, J.
Keywords: Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Arbeid door gehandicapten · Jeugd · Jongeren · Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapte
[Abstract]

9 Internationaal vergelijkend onderzoek ziekteverzuim: deel 1 Verzekeringstechnische en arbeidsrechtelijke aspekten van het ziekteverzuim in West-Duitsland, Belgie en Nederland
book 1983    
Author: Prins, R. · Andriessen, S.
Keywords: Workplace
[PDF]

10 Details wetgeving ziekteverzuim en WAO niet altijd duidelijk : TZ, TAV, TBA in een notedop
article 1993    
Author: Haagoort, B. · Andriessen, S.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Ziektewet · ZW · Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering · WAO · WAO-gat · Job search · Arbeidsmarktgedrag · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Aansporingen · Incentives · Prikkels · Nederland
[PDF] [Abstract]

11 De uitkering in door social return: over verdringing en hoe dat te voorkomend
article 2014    
Author: Andriessen, S. · Brouwer, P.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

12 Beleidsevaluerend onderzoek naar de melding en registratie van arbeidsongevallen : artikel 9 Arbowet
book 1991    
Author: Andriessen, S. · Swaan, J.
Keywords: Workplace · Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Ongevallen · Nederland · Arbowet · Arbeidsomstandighedenwet · Morbiditeit · Ziektestatistieken · Ongevallenstatistieken
[PDF] [Abstract]

13 Financiële prikkels leiden tot actiever verzuimbeleid : privatisering Ziektewet
article 1996    
Author: Veerman, T. · Andriessen, S.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuimbeleid · Ziektewet · ZW · Privatisering · Aansporingen · Incentives · Prikkels · Nederland
[PDF] [Abstract]

14 Social return bij de gemeente Amsterdam
article 2009    
Author: Andriessen, S. · Brouwer, P.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Chronische werloosheid · Werkloosheidsbestrijding · Algemene bijstandswet · ABW · Nederland
[PDF] [Abstract]

15 Handleiding social return voor opdrachtnemers in de bouw en infra
book 2012    
Author: Andriessen, S. · Brouwer, P.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · PSC - Participation & Social Cohesion · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

16 Kwaliteits(h)erkenning van sociale bedrijven. Naar een landelijk keurmerk of label
article 2010    
Author: Andriessen, S. · Smit, A.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Werknemers · Bedrijven
[PDF] [Abstract]

17 Social return en verdringing: strategieën ter preventie, een verkenning
lecture 2014    
Author: Andriessen, S. · Brouwer, P.
Keywords: Workplace · Social return · Preventie · Werkvoorziening · Leerlingen · Work and Employment · Healthy Living · Resilient Organisations · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF]

18 Social return en verdringing: strategieën ter preventie, een verkenning
report 2014    
Author: Andriessen, S. · Brouwer, P.
Keywords: Workplace · Social return · Preventie · Werkvoorziening · Leerlingen · Work and Employment · Healthy Living · Resilient Organisations · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

19 Betaalde arbeid door speciaal onderwijs
article 2012    
Author: Besseling, J. · Andriessen, S.
Keywords: Workplace · jongeren · wajong · beperkingen · werk · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation · PSC - Participation & Social Cohesion · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

20 Omgaan met arbeidsvoorwaardelijke prikkels en eigen risico : een medicijn tegen ziekteverzuim?
book 1996    
Author: Andriessen, S. · Vrooland, V.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuimbeleid · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Arbeidsvoorwaarden · Lonen · Sociaal-medische voorzieningen · Nederland
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 79 found. Next | Sort by date