Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 56 found. Next | Sort by date

1 Screening op cervixcarcinoom is zinvol
bookPart 1980    
Author: Bekkum, D.W. van
Keywords: Biology

2 The disturbance of oxidative phosphorylation and the breakdown of ATP in spleen tissue after irradiation
article 1955    
Author: Bekkum, D.W. van
Keywords: Biology

3 The effect of X-rays on phosphorylations in vivo
article 1957    
Author: Bekkum, D.W. van
Keywords: Biology
[Abstract]

4 Prophylaxe en de therapie van de stralingsziekte
article 1954    
Author: Bekkum, D.W. van
Keywords: Biology

5 Het biochemische onderzoek van geïsoleerde celbestanddelen
article 1954    
Author: Bekkum, D.W. van
Keywords: Biology

6 Phosphorylating activity of mitochondria after total body irridation
article 1954    
Author: Bekkum, D.W. van
Keywords: Biology

7 Enkele medische aspecten van de uitwerking van een atoombom
article 1955    
Author: Bekkum, D.W. van
Keywords: Biology

8 Biochemische aspecten van de radiobiologie
article 1955    
Author: Bekkum, D.W. van
Keywords: Biology

9 Oxidative phosphorylation in some radiosensitive tissues after irridation
article 1956    
Author: Bekkum, D.W. van
Keywords: Biology

10 Observations in irridiated mice carrying homologous and heterologous bone marrow
article 1957    
Author: Bekkum, D.W. van
Keywords: Biology

11 Anti-lymfocytenserum
article 1969    
Author: Bekkum, D.W. van
Keywords: Biology

12 M.W. Hess: Experimental thymectomy; possibilities and limitations (Boekaankondiging)
article 1970    
Author: Bekkum, D.W. van
Keywords: Health

13 Identificatie van de hemopoiëtische stamcel
article 1973    
Author: Bekkum, D.W. van
Keywords: Biology

14 Mammografie bij massa-onderzoek
article 1978    
Author: Bekkum, D.W. van
Keywords: Biology
[Abstract]

15 Immunologische tolerantie en weefseltransplantatie
article 1963    
Author: Bekkum, D.W. van
Keywords: Biology · transplantation

16 Is de thymus een klier met interne secretie?
article 1965    
Author: Bekkum, D.W. van
Keywords: Biology · endocrinology

17 Behandeling van de stralingsziekte door middel van beenmergtransplantatie
article 1958    
Author: Bekkum, D.W. van
Keywords: Health
[PDF]

18 The oxidative phosphorylation of mitochondria isolated from the spleen of rats after total body exposure to x-rays : Abstract
article 1953    
Author: Bekkum, D.W. van
Keywords: Biology

19 The oxidative phosphorylation by mitochondria isolated from the spleen of rats after total body exposure to x rays
article 1954    
Author: Bekkum, D.W. van
Keywords: Biology

20 The protective action of dithiocarbamates against the lethal effects of X-irradiation in mice
article 1956    
Author: Bekkum, D.W. van
Keywords: Biology

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 56 found. Next | Sort by date