Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 10 of 10 found. | Sort by date

1 Gezondheidsproblematiek bij bijstandsgerechtigden: een verkenning
report 2007    
Author: Bennenbroek, F.T.C.
Keywords: Workplace · Bijstand · Gezondheid
[PDF]

2 Gesubsidieerde arbeid van blackbox naar whitebox : en wat daar voor nodig is
article 2005    
Author: Hazelzet, A. · Pennings, M. · Bennenbroek, F.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Gemeentelijk beleid · Gepremieerde en gesubsidieerde sector
[Abstract]

3 Reïntegratie en activering van moeders met jonge kinderen : onderzoek JOBS
article 2007    
Author: Bennenbroek, F. · Brenninkmeijer, V. · Lagerveld, S. · Groenestege, M.
Keywords: Health Workplace · Jeugd en Gezondheid · Nederland · Uitkeringsgerechtigden · Niet-actieven · Arbeid door vrouwen met kinderen · Werklozen · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Herintreding door vrouwen · Herintreedsters · Algemene bijstandswet · ABW · Activerende arbeidsmarktpolitiek · Sociale activering · Gelderland
[Abstract]

4 Begeleiding van zelfstandig ondernemers met psychische klachten: gecombineerde arbeidsdeskundige begeleiding en cognitieve gedragstherapie
article 2004    
Author: Blonk, R. · Lagerveld, S. · Bennenbroek, F. · Cremer, R.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Stress · Geestelijke overbelasting · Psychoanalyse · Psychotherapie · Zelfstandigen · Vrije beroepsbeoefenaren
[Abstract]

5 Het meten van competenties bij de onderkant arbeidsmarkt: de ontwikkeling van een vragenlijst
article 2007    
Author: Bennenbroek, F.T.C. · Paagman, H.R. · Hazelzet, A.M.
Keywords: Arbeidsparticipatie
[PDF] [Abstract]

6 Effectevaluatie 'Werk & Zorg' in de gemeenten Alkmaar, Assen, Emmen, Groningen en Lelystad
report 2004    
Author: Bennenbroek, F.T.C. · Groot, M.C. de · Bazuin, M.E. · Vinke, H. · Ravenboer, A.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living
[PDF]

7 Participatie: iedereen doet mee!
article 2009    
Author: Genabeek, J. van · Bennenbroek, F. · Huijs, J.J.J.M. · Giesen, F.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Uitkeringsgerechtigden · Niet-actieven · Werklozen · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Job search · Arbeidsmarktgedrag · Gezondheid · Algemene bijstandswet · ABW
[PDF] [Abstract]

8 De effecten van JOBS op de activering van werkloze moeders met jonge kinderen
report 2007    
Author: Lagerveld, S.E. · Brenninkmeijer, V. · Bennenbroek, F. · Huijs, J.J.J.M. · Ory, F.
Keywords: Workplace · Uitkeringen · Arbeidsparticiaptie · Bijstand · Werken
[PDF]

9 Follow-up effects of social comparison information on the quality of life of cancer patients: The moderating role of social comparison orientation
article 2012    
Author: Buunk, A.P. · Bennenbroek, F.T.C. · Stiegelis, H.E. · Bergh, A.C.M. van den · Sanderman, R. · Hagedoorn, M.
Keywords: Workplace · cancer · quality of life · social comparison · social comparison orientation · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation · PSC - Participation & Social Cohesion · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

10 Neuroticism and responses to social comparison among cancer patients
article 2009    
Author: Buunk, A.P. · Brakel, T.M. · Bennenbroek, F.T.C. · Stiegelis, H.E. · Sanderman, R. · Bergh, A.C.M. van den · Hagedoorn, M.
Keywords: Health Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Cancer · Negative affect · Neuroticism · Radiation therapy · Role models
[Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 10 of 10 found. | Sort by date