Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 73 found. Next | Sort by date

1 Lawaaibestrijding II : richtlijnen voor het opstellen van een globaal lawaaibestrijdingsplan
report 1988    
Author: Berg, R. van den
Keywords: Work environment · Gehoorbescherming · Arbeidsomstandighedenwet · Veiligheidsbesluiten · Akoestiek · Geluidsleer · Afscherming aan de bron · Omkastingen · Geluid · Lawaaibestrijding · Trillingsbescherming · Trillingsdempers
[PDF] [Abstract]

2 Lawaaibestrijding - achtergronden, aanpak en methoden: praktijkvoorbeelden
report 1985    
Author: Berg, R. van den
Keywords: Gehoorbescherming · Arbeidsomstandighedenwet · Veiligheidsbesluiten · Akoestiek · Geluidsleer · Akoestische meettechniek · Geluidsmeting · Afscherming aan de bron · Omkastingen · Geluid · Lawaaibestrijding · Trillingsbescherming · Trillingsdempers
[PDF] [Abstract]

3 Impulsgeluid in de Nederlandse industrie; deel II: dB(A) metingen van impulsgeluid
report 1980    
Author: Berg, R. van den
Keywords: Health
[PDF]

4 Lawaaibestrijdingsmaatregelen aan lawaaibronnen in de bouw : Literatuuronderzoek
report 1990    
Author: Berg, R. van den
Keywords: Workplace · Arbodoc · Lawaaibestrijding · Akoestische meettechniek geluidsmeting · Bouwbedrijf bouwindustrie · Bouwmachines · Wegenbouwmachines · Nederland · Bouwnijverheid
[PDF] [Abstract]

5 Lawaaiexposities in de bouw : Literatuuronderzoek
report 1990    
Author: Berg, R. van den
Keywords: Acoustics and Audiology Workplace · Beroepsdoofheid · Lawaaidoofheid · Doofheid · Bouwbedrijf · Bouwindustrie · Akoestische meettechniek · Geluidsmeting · Bouwmachines · Beroepsgroepen · Beroepen · Geluid · Wegenbouwmachines
[PDF] [Abstract]

6 Food related antioxidants in oxidative stress
dissertation 2001    
Author: Berg, R. van den
Keywords: Nutrition · Production · Technology · Food
[PDF]

7 Zogenaamde lage risico's in Nederland : welke regels vinden werknemers belangrijk om in de Arbowet te handhaven, en wat zijn de gevolgen van het schrappen van deze regels?
report 2005    
Author: Houtman, I. · Berg, R. van den
Keywords: Arbowet · Arbeidsomstandighedenwet · Preventie · Werkgevers
[PDF] [Abstract]

8 De samenstelling van zwarte en groene thee
article 2002    
Author: Berg, R. van den · Vaes, W.
Keywords: Nutrition

9 Geluidmetingen op de arbeidsplaats in het kader van gehoorbeschermingsprogramma's: Meetprotocol ter bepaling van geluidexpositieniveaus
report 1985    
Author: Berg, R. van den · Passchier-Vermeer W.
Keywords: Workplace
[PDF]

10 Evaluation of lifting-advisor software optimizing the aplicability of the revised niosh-equation
bookPart 1993    
Author: Vink, P. · Berg, R. van den
Keywords: Liftint · Ergonomics · Postures
[Abstract]

11 Monitoring van de contractfase van het programma verzuim omlaag : kaderregeling arbeidsomstandigheden, verzuim en reïntegratie 2002 van de sector welzijn
report 2002    
Author: Ybema, J.F. · Berg, R. van den · Heemskerk, F.
Keywords: Workplace · Welzijn · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Psychische arbeidsbelasting · Agressie · Afwijkend gedrag · Jeugdzorg · Jongerenwerk · Kinderopvang · Creches · Kinderdagverblijven · Sociaal contract · Overheidssteun · Subsidies · Nederland · Statistieken · Enquetes · Vragenlijsten · Welzijnszorg
[PDF] [Abstract]

12 ME/CVS en werk : een onderzoek naar uitval en reïntegratie van patiënten en de mening en visie van sociaal geneeskundigen
report 2003    
Author: Blatter, B. · Berg, R. van den · Putten, D. van
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Veilig en gezond werken · Chronisch zieken · Arbeid door chronisch zieken · Patienten · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Controlerende artsen · Verzekeringsgeneeskundigen · Sociaal-medische begeleiding · Nederland
[PDF] [Abstract]

13 Evaluatie van het Programma Verzuim Omlaag : een kwalitatief en een kwantitatief onderzoek naar een onderdeel van de Kaderregeling AVR Welzijn 2002
report 2004    
Author: Ybema, J.F. · Nuyens, M. · Berg, R. van den
Keywords: Health · Beroepsrehabilitatie · Veilig en gezond werken · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Welzijn · Overheidssteun · Subsidies · Fysieke arbeidsbelasting · Psychische arbeidsbelasting · Agressie · Afwijkend gedrag · Nederland · Interviews · Enquetes · Vragenlijsten · Statistieken · Welzijnszorg
[PDF] [Abstract]

14 Persoonlijke gehoorbeschermingsmiddelen in concrete arbeidssituaties : Rapportage van het tweede en derde veldonderzoek, fase 3 en 4 in het EGKS onderzoek
report 1993    
Author: Berg, R. van den · Passchier-Vermeer, W. · Crijns, H.
Keywords: Workplace · GEHOORBESCHERMING · AUDIOMETRIE AUDIOMETRISCHE MEETWAARDEN · HOOGOVENS · NEDERLAND
[PDF] [Abstract]

15 Persoonlijke gehoorbeschermingsmiddelen in concrete arbeidssituaties : Ontwikkeling van een verkorte testmethode van de demping van persoonlijke gehoorbeschermingsmiddelen en bepaling van dempingswaarden in concrete arbeidssituaties
report 1993    
Author: Passchier-Vermeer, W. · Berg, R. van den · Crijns, H.
Keywords: Workplace · Arbodoc · Gehoorbescherming · Audiometrie · Audiometrische meetwaarden · Hoogovens · Nederland
[PDF] [Abstract]

16 De persoonlijke geluidexpositiemeter en het gebruik
report 1981    
Author: Berg, R. van den · Rövekamp, A.J.M.
Keywords: Acoustics and Audiology
[PDF]

17 De effectiviteit van in de gehoorgang gedragen gehoorbeschermingsmiddelen in praktijksituaties
report 1986    
Author: Berg, R. van den · Grundel, A.H. · Passchier-Vermeer, W.
[PDF]

18 Meetmethoden van lawaai op de arbeidsplaats
report 1980    
Author: Rövekamp, A.J.M. · Berg, R. van den
Keywords: Health
[PDF]

19 Werkdruk in Europa : omvang, ontwikkelingen en verklaringen
article 2006    
Author: Houtman, I. · Smulders, P. · Berg, R. van den
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Fysieke arbeidsbelasting · Psychische arbeidsbelasting · Werkdruk · Stress · Geestelijke overbelasting · Arbeidsbelasting · Europa · Nederland
[PDF] [Abstract]

20 Persoonlijke gehoorbeschermingsmiddelen in concrete arbeidssituaties : Experimentele fase: fase 1a
report 1993    
Author: Berg, R. van den · Passchier-Vermeer, W. · Crijns, H.
Keywords: Workplace · GEHOORBESCHERMING · AUDIOMETRIE AUDIOMETRISCHE MEETWAARDEN · HOOGOVENS · NEDERLAND
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 73 found. Next | Sort by date