Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 18 of 18 found. | Sort by date

1 Artsen huiten de curatieve zorg: een NIPG-TNO-onderzoek
article 1994    
Author: Berg, S.A. van den
Keywords: Workplace · Artsen · Arbeidsomstandigheden
[Abstract]

2 Oriëntatie op organisaties en organisatieverandering : Cursusboek voor de opleidingen Sociale Geneeskunde van de afdeling Onderwijs van het NIPG-TNO
report 1994    
Author: Berg, S.A. van den
Keywords: Workplace · Organisatieleer · Leiderschap · Management · Human resources management · HRD
[PDF] [Abstract]

3 Oriëntatie organisatiekunde veranderkunde
report 1984    
Author: Berg, S.A. van den
Keywords: Workplace · Organisatieleer · Leiderschap · Management · Human resources management · HRD
[PDF]

4 Standaarden en richtlijnen bij begeleiding en reïntegratie : catalogus ten behoeve van arbodiensten
report 1999    
Author: Berg, S.A. van den · Coffeng, P.P.C.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Richtlijnen · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Diagnostiek · Sociaal-medische begeleiding · Catalogi · Arbodiensten · Arbeidsongeschiktheid
[PDF] [Abstract]

5 Artsen in niet-curatieve functies en beroepen
article 1994    
Author: Berg, S.A. van den · Kerkhoff, A.H.M.
Keywords: Health · Artsen · Loopbaan · Medische opleiding · Medische professies · Sociale geneeskunde
[PDF]

6 Artsen buiten de curatieve zorg: de groei van het aantal niet-curatief werkzame artsen in Nederland 1870-1930
article 1994    
Author: Kerkhoff, A.H.M. · Berg, S.A. van den
Keywords: Health · Artsen · Loopbaan · Medische opleiding · Medische professies · Sociale geneeskunde
[PDF]

7 De sociale kaart: verantwoordelijkheid voor de zorg- en de hulpverlening over eigen grenzen heen
bookPart 1987    
Author: Laar, F. van · Berg, S.A. van den
Keywords: Health · Jeugdgezondheidszorg

8 Activerend reïntegratiebeleid en arbodiensten : medisch probleem of (intern) arbeidmarktprobleem? : aanbevelingen voor arbodiensten
report 1999    
Author: Coffeng, P.P.C. · Marcelissen, F.H.G. · Berg, S.A. van den
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Arbodiensten · Veiligheidspersoneel · Veiligheidsdeskundigen · Arbeidsmarkt · Werkgelegenheid · Arbeidsongeschiktheid
[PDF] [Abstract]

9 Activerende reïntegratie door arbodiensten : een in-company nascholingsprogramma
report 1999    
Author: Berg, S.A. van den · Coffeng, P.P.C. · Piek, W.S.M.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Nederland · Bedrijfsgezondheidszorg · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Arbodiensten · Herscholing · Bijscholing · Omscholing · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV
[PDF] [Abstract]

10 Arbeidsomstandigheden in de procesindustrie : een must in opleidingen
book 1996    
Author: Berg, S.A. van den · Man, M.C. de · Dekker, G.P.M.
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Nederland · Arbowet · Arbeidsomstandighedenwet · Chemische industrie · Procesindustrie · Arbobeleid bedrijven · Bedrijfsopleidingen · Beroepsonderwijs · Vakonderwijs · Arbeid als productiefactor · Human capital · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid
[PDF] [Abstract]

11 A&O-deskundige : taken, kwalificaties, overgangsbeleid, opleiding
report 1993    
Author: Berg, S.A. van den · Evers, G.E. · Smid, G.A.C. · Vaas, F.
Keywords: Workplace · Gezondheidszorg · Nederland · Arbodiensten · Organisatiesociologie · Bedrijfssociologie · Organisatieleer · Opleidingsmogelijkheden voor een beroep · Arbeidskunde · Arbeidsanalyse
[PDF] [PDF] [Abstract]

12 Interventies bij werkdruk : gids voor arboprofessionals
book 1999    
Author: Vaas, S. · Klein Hesselink, D.J. · Berg, S.A. van den · Peeters, M.M.H.
Keywords: Workplace · Werkdruk · Preventie · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Professionalisering · Stress · Geestelijke overbelasting · Psychische overbelasting · Arbodiensten · Nederland
[PDF] [Abstract]

13 Artsen buiten de curatieve zorg : verslag van een onderzoek naar opleiding, werk en loopbaan
report 1993    
Author: Berg, S.A. van den · Rijssenbeek, A.P.M.M. · Davidse, W. · Postma, J.A. · Dols, W.P.M.
Keywords: Workplace · Medische beroepen · Artsen · Huisartsem · Specialisten · Arbeidsbelasting · Arbeidsvoldoeninge · Arbeidssatisfactie
[PDF] [Abstract]

14 From amplified spontaneous emission to laser oscillation : Dynamics in a short-cavity polymer laser
article 1999    
Author: Berg, S.A. van den · Schoonderwoerd-den Bezemer, R.H. van · Schoo, H.F.M. · Hooft, G.W. t · Eliel, E.R.
Keywords: Electronics
[Abstract]

15 Long-term niacin treatment induces insulin resistance and adrenergic responsiveness in adipocytes by adaptive downregulation of phosphodiesterase 3B
article 2014    
Author: Heemskerk, M.M. · Berg, S.A. van den · Pronk, A.C.M. · Klinken, J.B. van · Boon, M.R. · Havekes, L.M. · Rensen, P.C.N. · Willems van Dijk, K. · Harmelen, V. van
Keywords: Biology · Adenosine 3'-,5'-cyclic monophosphate · Adipose tissue · Lipolysis · Phosphodiesterases · Biomedical Innovation · Healthy Living · Life · MHR - Metabolic Health Research · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[Abstract]

16 The suprachiasmatic nucleus controls circadian energy metabolism and hepatic insulin sensitivity
article 2013    
Author: Coomans, C.P. · Berg, S.A. van den · Lucassen, E.A. · Houben, T. · Pronk, A.C. · Spek, R.D. van der · Kalsbeek, A. · Biermasz, N.R. · Willems van Dijk, K. · Romijn, J.A. · Meijer, J.H.
Keywords: Health · Food and Nutrition · Healthy Living · Life · MHR - Metabolic Health Research · EELS - Earth, Environmental and Life Sciences
[PDF] [Abstract]

17 CD36 is important for adipocyte recruitment and affects lipolysis
article 2013    
Author: Vroegrijk, I.O. · Klinken, J.B. van · Diepen, J.A. van · Berg, S.A. van den · Febbraio, M. · Steinbusch, L.K. · Glatz, J.F. · Havekes, L.M. · Voshol, P.J. · Rensen, P.C. · Dijk, K.W. van · Harmelen, V. van
Keywords: Health · Food and Nutrition · Healthy Living · Life · MHR - Metabolic Health Research · EELS - Earth, Environmental and Life Sciences
[PDF] [Abstract]

18 META060 protects against diet-induced obesity and insulin resistance in a high-fat–diet fed mouse
article 2012    
Author: Vroegrijk, I.O.C.M. · Diepen, J.A. van · Berg, S.A. van den · Romijn, J.A. · Havekes, L.M. · Dijk, K.W. van · Darland, G. · Konda, V. · Tripp, M.L. · Bland, J.S. · Voshol, P.J.
Keywords: Nutrition · Glucose · Insulin · META060 · Metabolism · Mouse · Obesity · Hops · Food and Nutrition · Healthy Living · Life · MHR - Metabolic Health Research · EELS - Earth, Environmental and Life Sciences
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 18 of 18 found. | Sort by date