Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 68 found. Next | Sort by date

1 Bewegen in Nederland 2000-2013
report 2014    
Author: Bernaards, C.
Keywords: Health · Gedrag · Bewegen · Gezondheid · Healthy for Life · Healthy Living · Behavioural Changes · LS - Life Style · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF]

2 Minder rsi door verbeterde werkstijl en meer bewegen?
bookPart 2008    
Author: Bernaards, C.
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

3 Nulmeting vmbo in beweging
bookPart 2011    
Author: Bernaards, C.
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

4 Is het stimuleren van bewegen effectief bij het verminderen van rsi-klachten bij beeldschermwerkers?
bookPart 2005    
Author: Bernaards, C.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid

5 Role of physical activity in preventing mental health problems
report 2006    
Author: Bernaards, C.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken
[PDF] [Abstract]

6 De leefstijl van mbo studenten in Nederland 2010/2011
report 2012    
Author: Rijpstra, A. · Bernaards, C.
Keywords: Health · Healthy for Life · Healthy Living · Human · LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences

7 De leefstijl van MBO studenten in Nederland 2009/2010
report 2011    
Author: Rijpstra, A. · Bernaards, C.
Keywords: Health · Studenten · Lifestyle · Human · LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

8 Productiviteit Meten met een Vragenlijst Stand van zaken november 2007
report 2007    
Author: Bernaards, C. · Hendriksen, I.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid
[PDF]

9 Strijd tegen bewegingsarmoede op kantoor: Werkt Wii'en op het werk?
article 2012    
Author: Bernaards, C. · Hldebrandt, V.
Keywords: Health · Healthy for Life · Healthy Living · Human · LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences

10 Smoking and health from adolescence into adulthood : Results from the Amsterdam Growth and Health Longitudinal Study
dissertation 2003    
Author: Bernaards, C.M.
Keywords: Health
[PDF]

11 Procesevaluatie Beter Bewegen in de werksetting
report 2009    
Author: Bernaards, C.M. · Iedema, P.
Keywords: Health · Bewegen en gezondheid
[PDF]

12 Vergelijkingsonderzoek vragenlijsten leefstijl, gezondheid en vitaliteit
report 2009    
Author: Bernaards, C.M. · Meurs, T.
Keywords: Health
[PDF]

13 De rol van actieve computer games bij het fysiek activiteiten-patroon van Nederlandse adolescenten
article 2012    
Author: Simons, M. · Bernaards, C.M. · Slinger, J.
Keywords: Health · games · activiteiten · lichaamsbeweging · Healthy for Life · Healthy Living · Human · LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

14 Wat vinden MBO studenten van testjeleefstijl.nu?
report 2013    
Author: Bernaards, C.M. · Vries, J.L. de
Keywords: Health · Healthy for Life · Healthy Living · Human · LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

15 Dat zit niet goed. Sedentair gedrag als modern arbeidsrisico
article 2013    
Author: Bernaards, C. · Hendriksen, I. · Hildebrandt, V.
Keywords: Workplace · Arbeidsrisico · Gedrag · Zitten · Work and Employment · Healthy Living · Human · LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

16 Evaluatie bedrijfsfitness belastingsdienst Apeldoorn
report 2008    
Author: Bernaards, C.M. · Hildebrandt, V.H.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid · Ambtenaren · Bedrijfsfitness
[PDF]

17 Rapportage veranderingen in het beweeggedrag van mbo studenten
report 2012    
Author: Bernaards, C.M. · Buuren, S. van
Keywords: Health · Studenten · Gedrag · Obesitas · Gewicht · Bewegen · Healthy for Life · Healthy Living · Human · LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

18 Bereik en waardering van bedrijfssport en de participatie van risicogroepen
report 2008    
Author: Bernaards, C.M. · Hildebrandt, V.H.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid · Arbobeleid · Bedrijven · Bedrijfsfitness · Sportbeoefening · Sport · Werknemers · Lichaamsgewicht · Gezondheid
[PDF] [Abstract]

19 Trendrapport bewegen en gezondheid 2000/2014
report 2015    
Author: Hildebrandt, V.H. · Bernaards, C. · Hofstetter, H.
Keywords: Health · Lichaamsbeweging · Lichaamshouding · Sport · Sportbeoefening · Gezondheid · Healthy for Life · Healthy Living · Life · LS - Life Style · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

20 Evaluatie communicatiedoelstellingen voor bedrijfssport van Sport en Zaken, de COACH methode, Fietsen Scoort en lunchwandelen
report 2009    
Author: Bernaards, C.M. · Verheijden, M.W.
Keywords: Sports · Leefomgeving en gezondheid · Bedrijfsfitness · Lichaamsbeweging · Lichaamshouding · Bedrijfsgezondheidszorg · Bewegingstherapie · Preventie · Sport · Sportbeoefening
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 68 found. Next | Sort by date