Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 8 of 8 found. | Sort by date

1 Vragenlijst ter beoordeling van het beeldschermwerk van software-ontwikkelaars
report 1990    
Author: Berndsen, M.B. · Vaas, S.
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Beeldschermen · Terminals · Nederland · Ergonomie · Enquetes · Taakverdeling · Werkverdeling · Functieopbouw · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Computerprogrammering · Computerprogrammas · Computerservicebureaus · Informatietechnologiebureaus
[PDF] [Abstract]

2 Vragenlijst ter beoordeling van beeldschermtekenfuncties (CAD)
book 1990    
Author: Berndsen, M.B. · Vaas, F.
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Beeldschermen · Terminals · Nederland · Ergonomie · Enquetes · Taakverdeling · Werkverdeling · Functieopbouw · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Cad cam · Computer aided design and manufacturing · Computerservicebureaus · Informatietechnologiebureaus
[PDF] [Abstract]

3 Voorbereidende studie ten behoeve van een arbokeurmerk. Deelproject 1 : fase 1 bijlagen bij het eindrapport
report 1988    
Author: Berndsen, M.B. · Ekkers, C.L.
Keywords: Workplace
[PDF]

4 Voorbereidende studie ten behoeve van een arbokeurmerk. Deelproject 1 : fase 1 Eindrapport
report 1988    
Author: Berndsen, M.B. · Ekkers, C.L.
Keywords: Workplace
[PDF]

5 Werkboek arbo voor werknemersvertegenwoordigers
book 1996    
Author: Berndsen, M.B. · Nijman, J.F.
Keywords: Workplace · Arbeidsomstandigheden · Ondernemingsraad
[PDF] [PDF]

6 Touch-typing VDU operation: workstation adjustment, working posture, and workers' perceptions
article 2002    
Author: Delleman, N.J. · Berndsen, M.B.
Keywords: Workplace · Musculoskeletal system · Workload · Posture · Psychophysics · Musculoskeletal system · Posture · Psychophysics · Workload · Computer terminals · Musculoskeletal system · Personnel · Vision · Gaze inclination · Ergonomics · audiovisual equipment · back · backache · biomechanics · body posture · chair · depth perception · musculoskeletal system · neck injury · office worker · sitting · task performance · visual adaptation · visual display unit · workplace · Muscle, Skeletal · Occupations · Ocular Physiology · Perception · Beeldschermen · Spieraandoeningen · Ergonomie · Werkstoelen · Bureaustoelen
[Abstract]

7 Lichamelijke belasting en arbeid : ergonomische aanbeveling voor de kijkpunthoogte bij beeldschermwerk
book 1991    
Author: Delleman, N.J. · Berndsen, M.B. · Brand, W.A.
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Beeldschermen · Terminals · Ergonomie · Arbeidsbelasting
[PDF] [Abstract]

8 Vrouwen in de bouw : Verslag van een onderzoek naar de ervaringen van vrouwen in de bouw, leidinggevenden en collega's
report 1990    
Author: Vaas, S. · Berndsen, M.B. · Andries, F. · Pot, F.D. · Brokelman, L.
Keywords: Workplace
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 8 of 8 found. | Sort by date