Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 101 found. Next | Sort by date

1 Vooral minder mannen in de wao
article 2003    
Author: Besseling, J.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie
[PDF] [Abstract]

2 Een werkend perspectief voor jongeren met een arbeidshandicap
book 2004    
Author: Andriessen, S. · Besseling, J.
Keywords: Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Arbeid door gehandicapten · Jeugd · Jongeren · Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapte
[Abstract]

3 Informatisering van reïntegratie : wat voeren de uitvoerders uit? : paper voor Symposium 2001 ‘Een tweede eeuw sociale zekerheid: sociale integratie in de 21e eeuw’ Den Haag, 14-15 juni 2001
report 2001    
Author: Besseling, J.J.M.
Keywords: Beroepsrehabilitatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · Besliskunde · Operations research · Besluitvorming · Cybernetica · Informatica · Informatietechnologie · TNO
[Abstract]

4 Routekaart naar werk voor jongeren met ernstige gedragsmoeilijkheden vervolg rapportage over problematisch werkgedrag, gedragsmoelijkheden en de relatie tussen onderwijsniveau en arbeidsparticipatie
report 2011    
Author: Besseling, J.J.M.
Keywords: Workplace · routekaart · jongeren · werk · gedragsmoeilijkheden · Organisation · PSC - Participation & Social Cohesion · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

5 Verzekeringsgeneeskundige dagen 2010
article 2011    
Author: Besseling, J.J.M.
Keywords: Workplace · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation · PSC - Participation & Social Cohesion · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

6 Is er nog een verzekeringsgeneeskundig referentiekader?
article 2010    
Author: Besseling, J.J.M.
Keywords: Workplace · Uitvoeringsorganen Sociale Verzekeringen Uvi Uwv · Arbeidsongeschiktheid · Sociale Voorlichting Communicatie · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · PSC - Participation & Social Cohesion · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

7 Ex arbeidsongeschikten werkzaam als zelfstandige
report 2008    
Author: Hooftman, W. · Besseling, J.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Veilig en Gezond Werken · Zelfstandigen · Arbeidsongeschikten · Arbeidsongeschiktheid · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Gehandicapten · Arbeid
[PDF] [Abstract]

8 Van theorievormer tot makelaar
bookPart 2008    
Author: Besseling, J.J.M.
Keywords: Workplace · Healthy for Life · Healthy Living
[PDF]

9 De Wajong-werkregeling: kanttekeningen bij voorgenomen wijzigingen
article 2008    
Author: Besseling, J.J.M.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Overheidsbeleid · Arbeidsgehandicapten · Arbeidsgeschiktheid · Wajong
[PDF] [Abstract]

10 Betaalde arbeid door speciaal onderwijs
article 2012    
Author: Besseling, J. · Andriessen, S.
Keywords: Workplace · jongeren · wajong · beperkingen · werk · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation · PSC - Participation & Social Cohesion · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

11 Highlights 2003-2006: activering en reïntegratie
report 2007    
Author: Besseling, J.J.M.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie
[PDF]

12 Hoe goed wordt de nieuwe claimbeoordeling Wajong?
article 2008    
Author: Besseling, J.J.M.
Keywords: Workplace · Healthy for Life · Healthy Living
[PDF]

13 Professionele richtlijn of juridisch kader?
article 2006    
Author: Besseling, J.J.M.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · Sociale voorlichting · Communicatie · Work and Employment · Healthy Living
[PDF] [Abstract]

14 Systematische variate in beoordelingen van functionele mogelijkheden door verzekeringsartsen : de rol van attitudes, doelen en beoordelingsgedrag van verzekeringsartsen
lecture 2012    
Author: Besseling, J.J.M.
Keywords: Workplace
[PDF]

15 De Nederlandse jeugd is ziek!
article 2007    
Author: Besseling, J.J.M.
Keywords: Workplace · Healthy for Life · Healthy Living · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

16 De aanvraag van een Rea-voorziening in de praktijk
article 2001    
Author: Vinke, H. · Besseling, J.
Keywords: Workplace · Wet REA · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · LISV TICA
[Abstract]

17 Volume-effecten van enkele WAO-voorstellen
article 2003    
Author: Besseling, J.J.M.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Arbeidsparticipatie · Nederland · WAO · WAO-gat · Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering · Arbeidskrachten · Geslacht · Overheidsbeleid · Overheidsingrijpen · Volumebeleid · Bonus/malussysteem
[PDF] [Abstract]

18 Demedicalisering en negatieve lijsten in nieuwe wao
article 2004    
Author: Besseling, J.J.M.
Keywords: Workplace · Healthy for Life · Healthy Living
[PDF] [Abstract]

19 Nieuwe WAO-plannen goed voor werkgelegenheid verzekeringsartsen
article 2005    
Author: Besseling, J.J.M.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · Sociale voorlichting · Communicatie · Work and Employment · Healthy Living
[PDF]

20 Bemiddelbaarheid van het bestand van arbeidsongeschikten
article 2003    
Author: Besseling, J.J.M.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsongeschikten · Arbeidsparticipatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Arbeidsbemiddeling · Vaststelling arbeidsgeschiktheid · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · Arbeidsdeskundigen
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 101 found. Next | Sort by date