Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 147 found. Next | Sort by date

1 Predicting return to work in employees absent because of psychological problems
article 2005    
Author: Houtman, I. · Blatter, B.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken

2 Spina bifida and parental occupation
dissertation 1997    
Author: Blatter, B.M.
Keywords: Workplace · Arbodoc · Nederland · Gevaarlijke stoffen · Reproductietoxicologie · Aangeboren afwijkingen · Teratogenese · Epidemiologie
[PDF] [Abstract]

3 Behandeling en reïntegratie van RSI-patiënten : verkennende inventarisatie van activiteiten en meningen van RSI-deskundige behandelaars
report 2003    
Author: Kraker, H. de · Blatter, B.
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Beroepsrehabilitatie · Veilig en Gezond Werken · Werkdruk · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Interviews · Case studies · Stress · Geestelijke overbelasting · Therapie · RSI · Chronische klachten · Kortcyclisch werk · CKC · Repeterende arbeid · TNO
[PDF] [Abstract]

4 RSI-klachten in de Nederlandse beroepsbevolking : trends, risicofactoren en verklaringen
article 2005    
Author: Heinrich, J. · Blatter, B.M.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Werkdruk · Beeldschermen · Terminals · Nederland · RSI · Chronische klachten · Kortcyclisch werk · CKC · Beroepsbevolking · Epidemiologie · Microprocessors · Microelectronica · Microcomputers · Computers
[PDF] [Abstract]

5 Risicoberoepen en risicofactoren in de Nederlandse werkende populatie : arbeidsgebonden klachten van nek en bovenste extremiteiten (RSI)
article 2000    
Author: Blatter, B. · Bongers, P.M.
Keywords: Beroepsziekten · Kantoorarbeid · Kantoorwerkzaamheden · RSI · Chronische klachten · Kortcyclisch werk · CKC
[Abstract]

6 Spina bifida and parental occupation in a Swedish register-based study
article 1996    
Author: Blatter, B.M. · Roeleveld, N.
Keywords: Nutrition
[PDF] [Abstract]

7 Development of a risk evaluation tool for computer users
article 2007    
Author: Douwes, M. · Blatter, B.M.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken
[Abstract]

8 Het vermogen van een vragenlijst om beeldschermwerkers met een verhoogd risico op RSI te identificeren
report 2003    
Author: Heinrich, J. · Blatter, B.M.
Keywords: Workplace · Beeldschermen · Terminals · Ergonomie · RSI · Chronische klachten · Kortcyclisch werk · CKC · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Statistisch onderzoek
[PDF] [Abstract]

9 Work related neck and upper limb symptoms (RSI) : high risk occupations and risk factors in the Dutch working population
report 1999    
Author: Blatter, B.M. · Bongers, P.M.
Keywords: Workplace · Statistieken · Nederland · RSI · Chronische klachten · Kortcyclisch werk · CKC · Repeterende arbeid · Bouwbedrijf · Bouwindustrie · Preventie
[PDF] [Abstract]

10 Arbeidsomstandigheden en arbeidsmarkttekorten in onderwijs, zorg en welzijn
article 2009    
Author: Smulders, P. · Blatter, B. · Besten, H. den
Keywords: Workplace · Veilig en gezond werken · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Psychische arbeidsbelasting · Overspannen arbeidsmarkt · Arbeidsmarkt · Tekort aan arbeidskrachten · Arbeidskrachten · Bevordering van arbeid door ouderen · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Onderwijs · Opvoeding · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Nederland · Enquetes · Vragenlijsten
[PDF] [Abstract]

11 RSI-maatregelen beeldschermwerk vaak nog kwestie van gezond verstand : stand der wetenschap 2001 : weinig harde bewijzen
article 2002    
Author: Douwes, M. · Blatter, B. · Thé, K.
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · RSI · Chronische klachten · Kortcyclisch werk · CKC · Ergonomie · Lichamelijke faktoren · Arbeid · Beeldschermen terminals · Ziekteverzuimbegeleiding · Invloed van licht · Risicoanalyse en preventie · Dienstverlening
[Abstract]

12 Naar een dashboard duurzame inzetbaarheid
article 2015    
Author: Blatter, B. · Dorenbosch, L. · Keijzer, L.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Life · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[Abstract]

13 Prevalentiecijfers van RSI-klachten en het vóórkomen van risicofactoren in 15 Europese landen
article 2005    
Author: Kraker, H. de · Blatter, B.M.
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Veilig en Gezond Werken · Werkdruk · Beeldschermen · Terminals · Kantoorarbeid · Kantoorwerkzaamheden · RSI · Chronische klachten · Kortcyclisch werk · CKC · Epidemiologie · Microprocessors · Microelectronica · Microcomputers · Computers · EEG-landen
[PDF] [Abstract]

14 Duurzame inzetbaarheid in perspectief : inzichten en oplossingen op sector, organisatie en individueel niveau
report 2014    
Author: Blatter, B. · Dorenbosch, L. · Keijzer, L.
Keywords: Workplace · Werknemers · Inzetbaarheid · Interventies · Work and Employment · Healthy Living · Healthy Living Resilient Organisations · WE - Work & Employment SP - Sustainable Productivity and Employability · Themalijn ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

15 Verhoogde sterfte bij de politie? : een onderzoek naar sterftekansen en levensduur van mannelijke politieambtenaren, vergeleken met overige ambtenaren bij de overheid
report 1999    
Author: Blatter, B.M. · Houtman, I.L.D.
Keywords: Workplace · Police · Overheidsdiensten · Nederland · Mortaliteit · Sterftestatistieken · Ambtenaren · Overheidspersoneel · Algemeen burgerlijk pensioenfonds · ABP · Overheid
[PDF] [Abstract]

16 Duration of computer use and mouse use in relation to musculoskeletal disorders of neck or upper limb
article 2002    
Author: Blatter, B.M. · Bongers, P.M.
Keywords: Workplace · CTD · Office workers · Risk factors · RSI · Upper extremity · VDU · Computers · Job analysis · Mice (computer peripherals) · Musculoskeletal system · Personnel · Computer users · Ergonomics · Adult · Arm · Arm disease · Body regions · Controlled study · Device · Elbow · Female · Human · Human computer interaction · Major clinical study · Male · Musculoskeletal disease · Neck injury · Occupational disease · Physical activity · Questionnaire · Shoulder · Social psychology · Statistical significance · Work environment · Working time · Workload · Wrist · Beeldschermen · Terminals · Kantoorarbeid · Kantoorwerkzaamheden · Bewegingsstoornissen · Handen · Armen · Arbeidsbelasting · Arbeidskrachten
[Abstract]

17 Ontmantel het spook; pak RSI aan!
article 2000    
Author: Miedema, M. · Blatter, B. · Frielink, S.
Keywords: Workplace · Nederland · RSI · Chronische klachten · Kortcyclisch werk · CKC · Preventieve geneeskunde · Profylaxe · Neuropathieen
[Abstract]

18 ME/CVS en werk : een onderzoek naar uitval en reïntegratie van patiënten en de mening en visie van sociaal geneeskundigen
report 2003    
Author: Blatter, B. · Berg, R. van den · Putten, D. van
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Veilig en gezond werken · Chronisch zieken · Arbeid door chronisch zieken · Patienten · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Controlerende artsen · Verzekeringsgeneeskundigen · Sociaal-medische begeleiding · Nederland
[PDF] [Abstract]

19 Werk dat past: arboconvenant sociale werkvoorziening : nulmeting en stand der wetenschap fysieke en psychosociale belasting
book 2002    
Author: Brouwers, A. · Schie, J. van · Blatter, B. · Douwes, M.
Keywords: Nederland · Fysieke arbeidsbelasting · Ergonomie · Psychische arbeidsbelasting · Arbeid door gehandicapten · Sociale werkvoorziening · Sociale werkplaatsen · Convenanten
[PDF] [Abstract]

20 Tijdsduur van beeldschermwerk en Workpace-gebruik in de Banksector : een onderzoek bij ABN AMRO, Fortis en ING
book 2005    
Author: Douwes, M. · Kraker, H. de · Blatter, B.M.
Keywords: Workplace · Arbeidspauze · Rusttijden · Veilig en Gezond Werken · Beeldschermen · Terminals · RSI · Chronische klachten · Kortcyclisch werk · CKC · Arbobeleid bedrijven · Banken · Convenanten · Computerprogrammering · Computerprogrammas
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 147 found. Next | Sort by date