Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 37 found. Next | Sort by date

1 Monitor arbeidsongevallen in Nederland 2002
report 2004    
Author: Venema, A. · Bloemhoff, A.
Keywords: Workplace · Veilig en gezond werken · Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Ongevallen · Ongevalsanalyse · Ongevalsoorzaken · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Trend · Morbiditeit · Ziektestatistieken · Ongevallenstatistieken · Categorieen van arbeidskrachten · Bedrijfstakken · Kosten-batenanalyse · Nederland · Statistieken · Maaltijden · Dranken
[PDF] [Abstract]

2 Monitor arbeidsongevallen in Nederland 2003
report 2005    
Author: Venema, A. · Bloemhoff, A.
Keywords: Workplace · Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Ongevallen · Arbeidsverhoudingen · Industrial relations · Arbeidsbestel · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Trend · Ongevalsanalyse · Ongevalsoorzaken · Categorieen van arbeidskrachten · Bedrijfstakken · Methodologie · Arbeidsongevallen
[PDF] [Abstract]

3 Monitor arbeidsongevallen in Nederland 2004
report 2006    
Author: Bloemhoff, A. · Venema, A.
Keywords: Workplace · Veilig en gezond werken · Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Ongevallen · Morbiditeit · Ziektestatistieken · Ongevallenstatistieken · Categorieen van arbeidskrachten · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Bedrijfstakken · Ongevalsanalyse · Ongevalsoorzaken · Nederland · Statistieken
[PDF] [Abstract]

4 Monitor arbeidsongevallen 2003 laat zien : werk iets veiliger
article 2005    
Author: Venema, A. · Bloemhoff, A.
Keywords: Workplace · Veilig en gezond werken · Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Ongevallen · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Verwondingen · Letsels · Morbiditeit · Ziektestatistieken · Ongevallenstatistieken
[PDF] [Abstract]

5 Hebben sportende werknemers minder kans op een bedrijfsongeval met letsel, met name van het bewegingsapparaat? : relatie sporten en bedrijfsongeval met letsel
article 1996    
Author: Bloemhoff, A. · Schmikli, S.L.
Keywords: Workplace · Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Ongevallen · Mircheck · Sport · Bewegingsstoornissen
[PDF] [Abstract]

6 De invloed van de economie op het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid in verleden en toekomst
article 1993    
Author: Smulders, G.W. · Bloemhoff, A.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Arbodoc · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Faillissementsrecht · Economische toestand · Conjunctuurprognose · Nederland
[PDF] [Abstract]

7 Aanrijdgevaar wegwerkers : Deelrapport 4 Vragenlijstonderzoek
report 2007    
Author: Kuiper, J. · Giesbertz, P. · Bloemhoff, A.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Wegenbouw · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Agressie · Afwijkend gedrag · Verkeerswegen · Wegennet · Ongevalsanalyse · Ongevalsoorzaken · Motorvoertuigen · Automobielen · Geluid · Afmetingen werkruimte
[PDF] [Abstract]

8 Kaderrichtlijn eist arbowetgeving voor ambtenaren: regelgeving en beleid in vijf Lid-Staten
article 1994    
Author: Gier, E. de · Bloemhoff, A. · Dhondt, S.
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Duitsland · Arbowet · Arbeidsomstandighedenwet · Groot Brittannie · Verenigd Koninkrijk · Ambtenaren · Overheidspersoneel · Overheidsdiensten · Harmonisatie · Unificatie van de wetgeving · Arbobeleid bedrijven · EEG-landen · Frankrijk · Spanje
[PDF] [Abstract]

9 Pilotstudie geneesmiddelengebruik en bedrijfsongevallen : het testen van de beoogde onderzoeksmethode in de praktijk
report 1992    
Author: Bloemhoff, A. · Heuvel, S.G. van den
Keywords: Workplace · Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Ongevallen · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Geneesmiddelen
[PDF] [Abstract]

10 De invloed van sociaal-economische status op arbeidsongeschiktheid : een longitudinale analyse
report 1990    
Author: Bloemhoff, A. · Winter, C.R. de
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Opleidingsniveau · Geslacht · Leeftijd · Arbeid · Fysieke arbeidsbelasting · Psychische arbeidsbelasting · Nederland
[PDF] [Abstract]

11 WEBA en NOVA-WEBA in relatie tot gezondheid en welbevinden van werknemers
report 1994    
Author: Houtman, I.L.D. · Bloemhoff, A. · Dhondt, S. · Terwee, C.
Keywords: Workplace · Welzijn · Kwaliteit van de Arbeid · Organisatie van de Arbeid · Gezondheid · Gedrag · Werk
[PDF] [Abstract]

12 Monitoring occupational accidents in the Netherlands : does it work for prevention?
article 2007    
Author: Venema, A. · Bloemhoff, A. · Ybema, J.F. · Stam, C.A.
Keywords: Workplace
[PDF]

13 Ontwikkeling en evaluatie van een individueel pago-profiel ten behoeve van de arbodiensten bij Defensie
report 1999    
Author: Bloemhoff, A. · Rovekamp, A.J.M. · Putten, D.J. van
Keywords: Workplace
[PDF]

14 Overheidspersoneel en arbeidsomstandigheden: regelgeving en beleid in Nederland, Engeland, Duitsland, Frankrijk en Spanje
report 1994    
Author: Gier, H.G. de · Bloemhoff, A. · Dhondt, S.
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Nederland · Duitsland · Arbowet · Arbeidsomstandighedenwet · Groot Brittannie · Verenigd Koninkrijk · Overheidsorganisatie · Ambtenaren · Overheidspersoneel · Overheidsbeleid · Overheidsingrijpen · Centraal bestuur · Rijksoverheid · Centrale overheid · Spanje · Frankrijk · Openbaar bestuur · Overheidsdiensten · Verplichte sociale verzekeringen
[PDF] [Abstract]

15 Werkstress risico's in bedrijf en beroep: ontwikkelingen in de tijd
bookPart 1993    
Author: Houtman, I.L.D. · Smulders, P.G.W. · Bloemhoff, A.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Stress · Geestelijke overbelasting · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Preventie

16 Geen voorrangsbehandeling van werkenden : referentiegegevens over de periode 1993-1995
article 1998    
Author: Kremer, A.M. · Bloemhoff, A. · Putten, D.J. van
Keywords: Workplace · Therapie · Personeel · Werknemers · Discriminatie · Gelijke behandeling
[PDF] [Abstract]

17 Alle Nederlandse arbeidsongevallen op een rijtje : wetgever, handhaver én bedrijf gebaat bij betere ongevallenstatistiek
article 2001    
Author: Bloemhoff, A. · Duijn, A.P.C. van · Venema, A.
Keywords: Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Ongevallen · Statistiek · Ongevalsanalyse · Ongevalsoorzaken · Ongevallenpreventie
[PDF] [Abstract]

18 Verantwoording monitor arbeidsongevallen
report 2004    
Author: Venema, A. · Bloemhoff, A. · Ybema, J.F. · Vroome, E.M.M. de · Stam, C.
Keywords: Workplace · Veilig en gezond werken · Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Ongevallen · Ongevalsanalyse · Ongevalsoorzaken · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Trend · Morbiditeit · Ziektestatistieken · Ongevallenstatistieken · Categorieen van arbeidskrachten · Bedrijfstakken · Methodologie · Nederland · Statistieken
[PDF] [Abstract]

19 Letsels als gevolg van ongevallen : aanknopingspunten ten behoeve van preventie
article 1996    
Author: Mulder, S. · Bloemhoff, A. · Harris, S. · Kampen, L.T.B. van · Schroots, W.
Keywords: Workplace · Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Ongevallen · Statistieken · Arbodoc · Nederland · Verkeersongevallen · Morbiditeit · Ziektestatistieken · Ongevallenstatistieken
[Abstract]

20 De veiligheid van wegwerkers : ernst, omvang en oorzaken van aanrijdingen bij wegwerkzaamheden
article 2008    
Author: Venema, A. · Eijk, V. van · Kuiper, J. · Drupsteen, L. · Bloemhoff, A. · Brinkhuis, B. · Jansen, W.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Bedrijfsongevallen · Wegenbouw · Ongevalsoorzaken · Ongevallen
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 37 found. Next | Sort by date