Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 102 found. Next | Sort by date

1 Groepsinterventies als middel voor zelfsturing
article 2011    
Author: Blonk, R.
Keywords: Workplace · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation · PSC - Participation & Social Cohesion · BSS - Behavioural and Societal Sciences

2 Werken is gezond
article 2010    
Author: Blonk, R.
Keywords: Workplace · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation · PSC - Participation & Social Cohesion · BSS - Behavioural and Societal Sciences

3 Het lukt niet zonder werk
article 2009    
Author: Blonk, R.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Arbeidsmarktpolitiek · Sociale activering · Arbeidsdeskundigen
[Abstract]

4 How evidence based is the Guidance of Unemployed to work? A Brief review of the Literature
article 2016    
Author: Blonk, R.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Life · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

5 Inclusieve innovatie in de regio
bookPart 2016    
Author: Blonk, R.
Keywords: Workplace · Arbeidsmarkt · Uitkeringen · Kennisontwikkeling · Overheid · Shared value · Work and Employment · Healthy Living · Life · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

6 Prevention of Prolonged Workdisability due to Minor Psychiatric Disorders among Self-employed
bookPart 2004    
Author: Blonk, R.W.B.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten
[Abstract]

7 Het lukt niet zonder werk : over psychische klachten, arbeidsparticipatie en herstel
lecture 2006    
Author: Blonk, R.W.B.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Psychische factoren · Arbeid · Crisis depressie · Chronische werkloosheid · Langdurige werkloosheid · Werkloosheid · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Activerende arbeidsmarktpolitiek sociale activering · Ziekteverzuimbegeleiding · Therapie
[PDF] [Abstract]

8 Reintegratie die wel werkt
article 2015    
Author: Blonk, R.W.B.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Life · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[Abstract]

9 Van de bank aan de bak : gereedschap voor effectieve re-integratie van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt
report 2015    
Author: Hazelzet, A. · Blonk, R.
Keywords: Workplace · Cliënten · Werknemers · Arbeidsmarkt · Participatiewet · Arbeidsbeperking · Work and Employment · Healthy Living · Life · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

10 Dariuz wegwijs in waardering: methodiek voor ondersteuning bij een optimale en duurzame participatie
lecture 2013    
Author: Giezen, F. · Blonk, R.
Keywords: Workplace · Ouderen · Gezondheid · Werken
[PDF]

11 Methodiek voor ondersteuning bij een optimale en duurzame participatie
lecture 2013    
Author: Giesen, F. · Blonk, R.
Keywords: Workplace
[PDF]

12 Inclusieve innovatie in de regio
report 2017    
Author: Blonk, R. · Wevers, C.
Keywords: Workplace · Arbeidsmarkt · Laagopgeleiden · Arbeidgehandicapten · Werklozen · Werknemers · Methoden · Instrumenten · Arbeidsparticipatie · Work and Employment · Healthy Living · Life · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

13 Preventie psychische arbeidsongeschiktheid bij zelfstandig ondernemers : resultaten van een gecontroleerd effectonderzoek
article 2004    
Author: Blonk, R. · Lagerveld, S.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Stress · Geestelijke overbelasting · Preventie · Neuropathieen · Psychische factoren · Arbeid · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Zelfstandigen · Vrije beroepsbeoefenaren
[Abstract]

14 Stop met verstoppen
article 2017    
Author: Karrenbelt, E. · Blonk, R.
Keywords: Workplace · Werk · Inkomen · Healthy for Life · Healthy Living · Life · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

15 We zijn nog maar net begonnen
lecture 2018    
Author: Blonk, R.W.B.
Keywords: Workplace · Werkzoekende · Gedrag · Werkloosheid · Reintegratie · Work and Employment · Healthy Living
[PDF] [Abstract]

16 Preventie Psychische Arbeidsongeschiktheid bij Zelfstandig ondernemers (PPAZ) : resultaten van een gecontroleerd effectonderzoek
report 2003    
Author: Blonk, R.W.B. · Lagerveld, S.E.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Preventie · Arbeidsongeschiktheid · Zelfstandigen · Arbeidsbelasting · Psychische · Stress · Gedrag
[PDF] [Abstract]

17 De kwetsbaarheid van inzetbaarheid: een dynamisch perspectief
bookPart 2012    
Author: Dorenbosch, L. · Sanders, J. · Blonk, R.
Keywords: Workplace · duurzame inzetbaarheid · arbeidsmarkt · arbeidsrelaties · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · PSC - Participation & Social Cohesion · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

18 The effectiveness of the JOBS program among the long-term unemployed: A randomized experiment in the Netherlands
article 2012    
Author: Brenninkmeijer, V. · Blonk, R.W.B.
Keywords: Workplace · Intervention study · Self-efficacy · Unemployment · Vocational guidance · Healthy for Life · Healthy Living · Healthy Living · WE - Work & Employment · Themalijn
[Abstract]

19 Gezondheid en functioneren van moeilijk bemiddelbare bijstandsgerechtigden in een gesubsidieerde baan [Health and job performance of people working in sheltered employment]
article 2009    
Author: Oomens, S. · Jong, T. de · Blonk, R.
Keywords: Arbeidsparticipatie · Health complaints · Job performance · Labour participation · People on welfare · Re-employment · Sheltered employment
[PDF] [Abstract]

20 Moeilijk objectiveerbare gezondheidsklachten in relatie tot verzuimbegeleiding en de beoordeling van arbeidsongeschiktheid
report 2006    
Author: Brenninkmeijer, V. · Lagerveld, S. · Blonk, R.
Keywords: Workplace · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Protocollen · Methodologie · Arbeidsongeschiktheid · Chronisch zieken
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 102 found. Next | Sort by date