Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 8 of 8 found. | Sort by date

1 De inzet van uitkeringsgerechtigen: hoe maken we er een win-win situatie van?
lecture 2013    
Author: Boneschansker, O. · Oeij, P.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · SP - Sustainable Productivity · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

2 Young and strong: looking for work
article 2013    
Author: Langelaan, S. · Boneschansker, O.
Keywords: Workplace · Job search behavior · Pro-active coping · Self-efficacy · Social welfare · Young employee · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation · SP - Sustainable Productivity · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

3 Regionale verschillen in duurzame inzetbaarheid
article 2014    
Author: Boneschansker, O. · Klein Hesselink, J.
Keywords: Workplace · Sustainable employability · Regional differences · Prevention of premature leave · Work and Employment · Healthy Living · Life · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

4 Redenen voor het combineren van meerdere banen
article 2013    
Author: Dorenbosch, L. · Boneschansker, O. · Sanders, J. · Koppes, L.
Keywords: Workplace · Banen · Arbeidsmarkt · Werknemers · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health SP - Sustainable Productivity · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

5 Van baan naar baanmobiliteit bij laagopgeleide 45-plussers
article 2012    
Author: Sanders, J. · Wijk, E. van · Boneschansker, O. · Ybema, J.F.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health PSC - Participation & Social Cohesion · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

6 Management rapport Arbeidsmarktverkenning netwerkbedrijven
book 2013    
Author: Sanders, J. · Boneschansker, O. · Klein Hesselink, D.J. · Fermin, B. · Muller, B.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Organisation Organisation · SP - Sustainable Productivity WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

7 Multi-jobbing als employability strategie
article 2015    
Author: Dorenbosch, L. · Boneschansker, O. · Fermin, B. · Andriessen, S. · Sanders, J. · Geuskens, G.
Keywords: Workplace · Moonlighting · Motives · Employability · Older workers · Job mobility · Loopbaan · Werknemers · Work and Employment · Healthy Living · Life · SP - Sustainable Productivity and Employability WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

8 Duurzame plaatsingen: succes- en faalfactoren voor uitstroom uit de bijstand na een tijdelijke plaatsing met stimuleringsmaatregelen & handvatten voor de praktijk
report 2013    
Author: Fermin, B.M.F. · Boneschansker, O.V. · Giesen, F.B.M. · Hazelzet, A.M. · Muller, B.
Keywords: Workplace · Bijstand · Uitstroom · Maatregelen · Succesfactoren · Faalfactoren · Cliënten · Werkgevers · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · SP - Sustainable Productivity · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 8 of 8 found. | Sort by date