Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 204 found. Next | Sort by date

1 The cost of shoulder pain at work : variation in work tasks and good job opportunities are essential for prevention
article 2001    
Author: Bongers, P.M.
Keywords: Workplace · Geslacht · Leeftijd · Fysieke arbeidsbelasting · Arbeidsvoldoening · Arbeidssatisfactie · Psychische arbeidsbelasting · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Bewegingsstoornissen · Preventie · Baten · Kosten · Sociale kosten · Risicoanalyse en preventie · Cost benefit analysis · Editorial · Job performance · Repetitive strain injury · Work · Cost of Illness · Cumulative Trauma Disorders · Humans · Occupational Diseases · Prognosis · Shoulder Pain · Vibration
[Abstract]

2 Prestatieladder Socialer Ondernemen Handleiding versie 1.0
report 2012    
Author: Bongers, P.M.
Keywords: Workplace · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation · PSC - Participation & Social Cohesion · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

3 Software-ergonomie: wel erkend, onvoldoende verkend bij RSI-preventie
article 2004    
Author: Bongers, P.M.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken
[PDF] [Abstract]

4 The future in monitoring and management of carcinogens
lecture 2016    
Author: Bongers, P.M.
Keywords: Workplace · Workers · Carcinogens · Work and Employment · Healthy Living · Healthy Living · WE - Work & Employment · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF]

5 Why is the information on cost effectiveness of interventions to manage neck and upper limb symptoms still lacking, while all stakeholders would benefit from this information?
article 2007    
Author: Bongers, P.M.
Keywords: Workplace · Arm disease · Awareness · Editorial · Ergonomics · Intervention study · Musculoskeletal pain · Neck pain · Occupational hazard · Occupational health · Prophylaxis · Cost-Benefit Analysis · Humans · Information Dissemination · Musculoskeletal Diseases · Neck · Occupational Diseases · Research Design · Upper Extremity
[Abstract]

6 Arbeid : kennisinvesteringsprojecten
report 2015    
Author: Bongers, P.M.
Keywords: Workplace · Arbeidsomstandigheden · Flexibel werken · Werknemers · Werkgevers · Doorwerken · Ploegendienst · Gezond · Work and Employment · Healthy Living · Life · WHC - Work, Health and Care SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF]

7 Levenslang gezond : kennisinvesteringsprojecten
report 2015    
Author: Bongers, P.M.
Keywords: Workplace · Vitaal · Ouderen · Gedrag · Jongeren · Gezond · Healthy for Life · Healthy Living · Life · LS - Life Style CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF]

8 Maak werk van RSI : rede in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar preventie klachten bewegingsapparaat bij intensivering van arbeid vanwege de Stichting Lorentz van Itersonfons TNO, aan de faculteit der Geneeskunde van de Vrije Universiteit Amsterdam/ VU Medisch Centrum op 11 september 2003
book 2003    
Author: Bongers, P.M.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Beroepsziekten · RSI · Chronische klachten · Kortcyclisch werk · CKC · Preventie · Bewegingsstoornissen · Arbeidsbelasting · Fysieke belasting
[PDF] [Abstract]

9 Meerjarenprogramma 2015-2018 Thema Arbeid en Gezondheid Bijstelling 2017 P204 Prevention Work and Health
report 2016    
Author: Bongers, P.M.
Keywords: Kennisontwikkeling
[PDF]

10 Risicoberoepen en risicofactoren in de Nederlandse werkende populatie : arbeidsgebonden klachten van nek en bovenste extremiteiten (RSI)
article 2000    
Author: Blatter, B. · Bongers, P.M.
Keywords: Beroepsziekten · Kantoorarbeid · Kantoorwerkzaamheden · RSI · Chronische klachten · Kortcyclisch werk · CKC
[Abstract]

11 De bedrijfskundige meerwaarde van investeren in ergonomie
article 2009    
Author: Bongers, P.M. · Heinrich, J.
Keywords: Workplace · Kosten batenanalyse · Organisatiebeleid · Bedrijfskunde · Ergonomie
[PDF] [Abstract]

12 Meerjaren speurwerkprogramma 2011-2014 : Voortgangsrapportage 2014 Onderwerp Sociale Innovatie
report 2014    
Author: Bongers, P.M. · Dhondt, S.
Keywords: Workplace · Arbeidsomstandigheden · Veiligheid · Arbeidsparticipatie · Programma · Work and Employment · Healthy Living · Organisation Resilient Organisations · WH - Work & Health SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF]

13 Example of exposure assessment in a large cohort study on musculoskeletal disorders
article 1998    
Author: Bongers, P.M. · Heederik, D.
Keywords: Musculoskeletal disorders
[PDF] [Abstract]

14 Physical work load assessment in the Dutch prospectieve study on work-related musculoskeletal disorders
article 1995    
Author: Douwes, M. · Bongers, P.M.
Keywords: Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Tillen · Zweden · Rugklachten · Hernia · Fysieke arbeidsbelasting · Ergonomie · Repeterende arbeid · Kortcyclisch werk · Bewegingsstoornissen

15 Speurwerkprogramma 2015-2018 LSH VP 203 Jaarplan 2015
report 2014    
Author: Krul, C. · Bongers, P.M.
Keywords: Kennisontwikkeling · Work and Employment · Healthy Living · Healthy Living · ELSS - Earth, Life and Social Sciences Themalijn
[PDF]

16 Work related neck and upper limb symptoms (RSI) : high risk occupations and risk factors in the Dutch working population
report 1999    
Author: Blatter, B.M. · Bongers, P.M.
Keywords: Workplace · Statistieken · Nederland · RSI · Chronische klachten · Kortcyclisch werk · CKC · Repeterende arbeid · Bouwbedrijf · Bouwindustrie · Preventie
[PDF] [Abstract]

17 Back disorders and whole-body vibration at work
dissertation 1990    
Author: Bongers, P.M. · Boshuizen, H.C.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Rugklachten · Hernia · Statistisch onderzoek · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Trillingen · Chauffeurs · Akkerbouw · Tuinbouw · IJzer · Staal · Ferro-legeringen · EGKS · Overheidsdiensten
[PDF] [Abstract]

18 Back disorders and exposure to whole-body vibration: Thesis summary
article 1992    
Author: Bongers, P.M. · Boshuizen, H.C.
Keywords: Workplace · Biomechanics · Musculoskeletal Systems · Risk Studies · Occupational Risks · Vibrations-Effects · Epidemiological Studies · Intervertebral Disc Disorders · Occupational Back Disorders · Occupational Vibration Sickness · Whole-Body Vibration Exposure · Occupational Diseases · Backache · Human · Major clinical study · Occupational disease · Occupational exposure · Vibration · Vibration disease
[Abstract]

19 Duration of computer use and mouse use in relation to musculoskeletal disorders of neck or upper limb
article 2002    
Author: Blatter, B.M. · Bongers, P.M.
Keywords: Workplace · CTD · Office workers · Risk factors · RSI · Upper extremity · VDU · Computers · Job analysis · Mice (computer peripherals) · Musculoskeletal system · Personnel · Computer users · Ergonomics · Adult · Arm · Arm disease · Body regions · Controlled study · Device · Elbow · Female · Human · Human computer interaction · Major clinical study · Male · Musculoskeletal disease · Neck injury · Occupational disease · Physical activity · Questionnaire · Shoulder · Social psychology · Statistical significance · Work environment · Working time · Workload · Wrist · Beeldschermen · Terminals · Kantoorarbeid · Kantoorwerkzaamheden · Bewegingsstoornissen · Handen · Armen · Arbeidsbelasting · Arbeidskrachten
[Abstract]

20 Psychosocial factors and musculoskeletal disease : A review of the literature
report 1992    
Author: Bongers, P.M. · Winter, C.R. de
Keywords: Workplace · Arbodoc · Hernia · Rugklachten · Bewegingsstoornissen · Fysieke arbeidsbelasting · Psychische arbeidsbelasting · Stress · Geestelijke overbelasting · Canada
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 204 found. Next | Sort by date